Structuurvisie Vechtpark Hardenberg vastgesteld

De gemeenteraad van Hardenberg en het algemeen bestuur van Waterschap Velt en Vecht hebben de structuurvisie voor het Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt kansen voor water, beleving en natuur. De vastgestelde structuurvisie ligt vanaf nu ter inzage en is digitaal te bekijken.

De gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht willen in de stedelijke kern van Hardenberg een andere inrichting geven aan de Vecht en het Vechtdal. Het te ontwikkelen Vechtpark biedt ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. De plannen voor het Vechtpark zijn op hoofdlijnen verwoord in een structuurvisie. In het voorjaar van 2010 is de structuurvisie tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd.

Naar aanleiding van reacties van onder andere de provincie Overijssel en omwonenden is de structuurvisie op punten aangepast. De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door zowel de gemeenteraad van Hardenberg als het algemeen bestuur van het waterschap.

 

Ruimte voor natuurontwikkeling en waterberging
Het Vechtpark ligt bij de stad Hardenberg en bestaat uit de Vecht en het bijbehorende winterbed in het stedelijke gebied. Globaal loopt het Vechtpark vanaf de hoek van de wijk Baalder aan de noordkant tot de Asjeskampbrug/N343 aan de zuidkant. De structuurvisie schetst de kaders en hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. In het Vechtpark worden de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte gemaakt voor natuurontwikkeling en waterberging. Maar er is ook veel aandacht voor het beleven van de kwaliteit van de omgeving met ruimte om de recreëren en te struinen en voor kunst die past bij de potenties en schoonheid van het gebied.

Bron:
Waterschap Velt en Vecht