Berichten

Mensen die in een niet al te groene omgeving wonen, lijken dat te compenseren door meer op vakantie te gaan. In totaal gaat het om 20 miljoen extra overnachtingen.

Dat schrijven onderzoekers van Wageningen, Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving in de online versie van Landscape and Urban Planning. De onderzoekers vonden een opmerkelijk groot verband tussen het aantal overnachtingen buiten de deur en de wandelmogelijkheden in de eigen omgeving.

Randstad kent grootste tekorten
Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om dichtbij huis groen te wandelen of fietsen. Op het platteland is nou eenmaal meer groen dan in en om de grote steden. Dat zogeheten recreatief tekort kun je (met een model) berekenen. Onderzoeker Sjerp de Vries (Alterra, Centrum Landschap) heeft dat gedaan. Het resultaat is enigszins voorspelbaar: de grootste tekorten zijn in de Randstad. Veruit het grootste deel van ons land heeft geen tekort.

Duidelijk relatie
Interessanter werd het toen De Vries en collega’s de gegevens naast het vakantiegedrag van mensen gingen leggen. Dan blijkt er een duidelijke relatie tussen elders overnachten en de grijsheid van de eigen omgeving. Nederlanders die het meest grijs wonen, gaan jaarlijks gemiddeld twintig procent (vier nachten) meer op vakantie dan zij die groen wonen. Een gemiddelde Nederlander is jaarlijks twintig nachten op vakantie. De Vries is ‘verrast’ door het effect, dat sterker is dan hij had verwacht. Hij verklaart het effect door compensatiegedrag. Een plausibeler verklaring is er eigenlijk niet. Maar hij houdt nog wel een kleine slag om de arm. “We weten namelijk niet zeker waar die extra overnachtingen plaats vinden. Als het om stedentripjes gaat, dan kun je dus die conclusie niet trekken.”

Welzijnstekort
De extra overnachtingen kun je volgens de onderzoekers ook interpreteren als een welzijnstekort als gevolg van het wonen in een te grijze omgeving. Over heel Nederland gaat het om twintig miljoen extra overnachtingen, goed voor €500 miljoen. De vraag is of zo’n welzijnstekort erg is. De Vries: “Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Er profiteert natuurlijk altijd iemand van die extra overnachtingen. Voor het milieu is die extra vakantiemobilitiet niet goed.”

Randstedelingen recreëren minder  in groen
Het is volgens De Vries ook maar de vraag of het welzijnstekort volledig wordt gecompenseerd. “Er zijn waarschijnlijk ook mensen die niet in staat zijn het met extra vakantie te compenseren. En dat kan gevolgen hebben voor hun band met de natuur en het draagvlak voor natuurbeleid. Uit ander onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat Randstedelingen dertig procent minder recreëren in het groen. Dat geeft te denken.”

Bron:
Resource – Wageningen

Het verschil tussen de temperatuur in de stad en in de groenere gebieden erbuiten wordt steeds groter. Oorzaak: veel steden worden steeds dichter bebouwd. In Rotterdam bedraagt het maximale temperatuurverschil tussen stadswijken en een groene plek buiten de stad 8 graden Celsius, vooral in de avond van een hete, windstille dag.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Hitte­stress in Rotterdam’ van de gemeente Rotterdam dat deze maand wordt gepubliceerd.

Meer sterfgevallen als de temperatuur stijgt
Nederlandse steden, de rijksoverheid en universiteiten onderzoeken het fenomeen dat ‘stedelijk hitte-eiland’ wordt genoemd, en hoe zij kunnen voorkomen dat het in de zomer  in de steden te heet wordt. De noodzaak van dit onderzoek werd extra duidelijk na de hittegolven in 2003 en 2006, toen bleek dat er onder ouderen boven de 75 jaar aanzienlijk meer sterfgevallen zijn als de temperatuur stijgt. Daarnaast willen steden niet dat hun milieuambities teniet worden gedaan doordat de inwoners massaal airco’s aanschaffen vanwege de gestegen temperaturen.

 

Een boom is te vergelijken met tien airco
Het is heter in de stad doordat er veel asfalt ligt dat meer zonnestraling absorbeert, zoals ook donkere gebouwen doen. Dichte bebouwing staat bovendien een verkoelend windje in de weg. Ook verkeer leidt tot hogere temperaturen. Voor groen is in steden die dichter bebouwd zijn minder ruimte, terwijl juist parken een verkoelend effect hebben. Een boom is te vergelijken met tien airco’s. De vrees is dat het door de klimaatverandering te warm zou kunnen worden in de Nederlandse steden, die niet op hitte zijn gebouwd.

Maatregelen treffen door meer groen te planten
Rotterdams projectleider Lissy Nijhuis van het project Hittestress: “We dachten vooraf: misschien valt het wel mee in Rotterdam omdat er veel water is dat verkoelend werkt. Maar Rotterdam blijkt met zijn dichte bebouwing en veel asfalt wel degelijk een hitte-eiland te zijn. Binnenstedelijk bouwen is de trend, maar daardoor wordt het wel ontzettend warm. Dan kun je bijvoorbeeld maatregelen treffen door bijvoorbeeld meer groen te planten en groene daken en groene gevels aan te leggen, of de stoepen te bekleden met materiaal met een lichtere kleur, dat minder warmte absorbeert. Asfalt is het ergst, gele klinkers zijn veel koeler.”

Groen is een betaalbare oplossing
De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat in tijden van bezuinigingen maatregelen tegen hitte niet erg hoog op de politieke agenda staan. Maar door bijvoorbeeld vooraf te praten met architecten over materiaalgebruik en door maatregelen aan te bevelen zoals de aanplant van meer groen en door groene daken kan er volgens hen – zonder veel extra geld – wel degelijk iets worden ondernomen tegen de hitte in de stad.

Interessante informatie over hittestress

Bron:
de Volkskrant

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Uit onderzoek van het Grote Groenonderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam onlangs heeft uitgevoerd, blijkt dat hoger opgeleiden vaker parken bezoeken dan lager opgeleiden.

De Amsterdamse wethouder Marijke Vos van Openbare Ruimte en Groen geeft aan dat ze de analyse in het onderzoek begrijpt, maar ze denkt dat er veel parken zijn waar beide groepen in de stad behoefte aan hebben. Ze zegt dat groen cruciaal is voor de stadsbewoners, omdat het goed is voor de gezondheid en de economie.

Groene metropool
Wethouder Maarten van Poelgeest van Ruimtelijke Ordening laat in hetzelfde artikel weten meer te gaan investeren in groen. Hij zegt dat het zijn ambitie is om van Amsterdam de Groene Metropool te maken.

Ook interessant

Bronnen:
De Echo
Groenonderzoek