Berichten

Banken, investeerders en beleggers krijgen meer mogelijkheden om te investeren in duurzame projecten. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die groene daken aanplanten en ondernemers die werken aan de opslag van zonne-energie, aankloppen voor een financiering tegen gunstige voorwaarden. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) hebben met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Groenregeling hierop aangepast.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Steeds meer bedrijven laten zien dat duurzaamheid uitstekend te combineren is met economische kansen.  Door deze regeling te verruimen willen we nog meer bedrijven, die concrete oplossingen bieden voor de milieu- en klimaatuitdagingen, een extra steun in de rug geven. Dit is niet alleen gunstig voor duurzame bedrijven, ook spaarders die maatschappelijk verantwoord willen beleggen krijgen meer keuze in groene initiatieven.’
De Regeling Groenprojecten is in 1995 gestart om met een belastingvoordeel, investeringen in duurzame projecten interessanter te maken voor beleggers. Inmiddels is ruim vier miljard euro opgehaald dat via de banken tegen een gunstig tarief is uitgeleend aan de duurzame ondernemers. Deze investeringen leidde vorig jaar al tot een berekende 330 duizend ton minder uitstoot van broeikassengassen, wat gelijk staat aan ongeveer 41 duizend huishoudens.
Met de vernieuwing van de regeling kunnen nu nog meer bedrijven duurzame innovaties  registreren als groene investering, waarmee ze in aanmerking komen voor de gunstige financieringsvoorwaarden. In de bestaande regeling zaten al veel initiatieven op het gebied van recycling, biologische landbouw en natuurbescherming. Vanaf nu kunnen ook bedrijven die werken aan energiebesparing of oplossingen hebben om grondstoffen uit afval te halen zich laten registreren. Ook oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de opvang van overtollig water in steden, komen vanaf nu in aanmerking.
Bron: rijksoverheid.nl

De provincie Overijssel begon vandaag op de nationale Boomfeestdag de campagne “Bomen voor groenere schoolpleinen”. Met deze campagne worden dit jaar op of in de omgeving van schoolpleinen van basisscholen in Overijssel 500 laanbomen geplant. Het doel is om de schoolomgeving van kinderen groener te maken.
De campagne, die wordt gecoördineerd door Natuur en Milieu Overijssel, past bij andere projecten van de provincie zoals de Cool Nature speelplaatsen en de Groen, Groener, Groenst projecten die tot doel hebben om kinderen meer in aanraking te brengen met natuur.
Gedeputeerde  Hester Maij voor landbouw, natuur en cultuur, wethouder Ed Anker van Zwolle en twee kinderen van basisschool De Vlieger in Zwolle plantten ter gelegenheid van de Boomfeestdag samen een boom bij de school. Dit was tevens het startsein voor de campagne “Bomen voor groenere schoolpleinen”. “Kinderen hebben niet overal gemakkelijk toegang tot een groene omgeving met bijvoorbeeld bomen en waar ze kunnen spelen. Ook op en rondom veel schoolpleinen kan het best nog wat groener. Het is erg belangrijk voor kinderen dat ze ook in schooltijd gemakkelijk kunnen ontspannen in het groen. Vandaar deze campagne. We hopen dat veel Overijsselse scholen zich aanmelden voor een boom en dat de gemeenten mee willen werken bij de aanplant van de bomen.” Uit onderzoek in 2015 blijkt dat veel inwoners van Overijssel behoefte hebben aan meer groen en natuur in hun woonomgeving. Vooral kinderen zouden moeten kunnen spelen in het groen.
Aanmelden voor een boom
De provincie financiert de aanschaf van de bomen. De bomen zijn, tot een maximum van vijf per school, beschikbaar zolang de voorraad strekt. Scholen kunnen zich via de website van Natuur en Milieu Overijssel aanmelden voor een boom. Ze krijgen een voucher voor de bomen die de school dan zelf aanschaft. Het is de bedoeling dat de school zelf de aanplant regelt via sponsoren of de gemeente. Indien gewenst kan Natuur en Milieu Overijssel voor de school contact opnemen met de gemeente over zaken als de plantlocatie en de financiering. Naast de bijdrage van de provincie sponsort de firma Twence de scholen met een extra bijdrage.
bron: brugnieuws.nl

Bassschoolleerlingen van groep 7/8 van Het Palet, groep 8 van De Wegwijzer en groep 8 van Het Kompas in Kesteren, gaan op woensdag 16 maart om 10.30 uur bomen planten in de woonwijk Casterhof in Kesteren. De 70 scholieren planten met wethouder Herman Gerritsen van de gemeente Neder-Betuwe 30 bomen. Die komen aan de Dominee J.T. Doornenbalstraat, de Dominee C. van de Bergstraat en de Dokter A. Zandijkhof. Het gaat om 3 soorten bomen. Ze zijn zorgvuldig en in overleg met het Tree Centre Opheusden uitgekozen.