Minder stress en meer sociale steun in groene leefomgeving

Bewoners van groene wijken voelen zich gezonder, minder gestrest, veiliger en minder eenzaam dan bewoners van wijken met weinig groen. Daarom draagt groen in de leefomgeving bij aan een goede gezondheid. Concreet ligt het huisartsenbezoek in groene buurten lager dan elders. Anders dan verwacht, bewegen bewoners van groene buurten niet meer dan bewoners van buurten […]

Steun voor bomenplan in Rotterdam

Een raadsmeerderheid van PvdA, CDA, SP, D66 en ChristenUnie in Rotterdam steunt in grote lijnen de voorstellen van raadslid Arno Bonte voor beter onderhoud aan bomen en voor de aanplant van 100.000 extra bomen in de komende veertig jaar. Het GroenLinks-plan is onlangs in de commissievergadering besproken. In het 100.000 Bomenplan van GroenLinks staan 27 […]

Financiële steun voor volkstuinen in Amsterdamse krachtwijken

Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken. “Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus […]