Steun voor bomenplan in Rotterdam

Een raadsmeerderheid van PvdA, CDA, SP, D66 en ChristenUnie in Rotterdam steunt in grote lijnen de voorstellen van raadslid Arno Bonte voor beter onderhoud aan bomen en voor de aanplant van 100.000 extra bomen in de komende veertig jaar. Het GroenLinks-plan is onlangs in de commissievergadering besproken.

In het 100.000 Bomenplan van GroenLinks staan 27 voorstellen voor een duurzaam beheer van de Rotterdamse bomen.  Zo wil de partij een gevarieerd bomenbestand en beplanting van de zanderige boomcirkels.

Veel lof
Het meest in het oog springende voorstel gaat over de aanplant van 100.000 extra bomen in de komende veertig jaar. Eerder werd een motie van GroenLinks aangenomen om dit jaar nog 2009 extra bomen te planten, bovenop de bomen die vanwege de herplantplicht al geplant moeten worden.

In de commissie was er veel lof voor de plannen van GroenLinks. Wethouder Bolsius heeft toegezegd om de voorstellen van Bonte te betrekken bij het opstellen van het gemeentelijke Bomenstructuurplan. Dat verschijnt dit najaar.

Bron:
GroenLinks Rotterdam