ElemenTree stelt haar ‘LabOTree’ beschikbaar

Vanaf september is het weer mogelijk om via de Stichting ElemenTree het enige mobiele ‘bomenlaboratorium’ van Nederland te reserveren. Vooral voor kinderen van  basisscholen-  tijdens outdoor evenementen en open dagen waar veel kinderen komen- is dit een enorme hit. Laat de zintuigen van kinderen ook dit najaar weer volop prikkelen bij  het mobiele bomenlaboratorium, de […]

Utrecht stelt extra geld beschikbaar voor meer dak- en gevelgroen

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad. Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor […]

Nijmegen stelt €100.000 beschikbaar voor groendaken woningcorporaties en bedrijven

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. In 2011 wordt voor de subsidieregeling €100.000 beschikbaar gesteld. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die worden […]

Den Haag stelt €450.000 beschikbaar voor milieuprojecten

De gemeente Den Haag streeft naar een schone, groene en gezonde stad. Daarom stelt de gemeente € 450.000 beschikbaar voor milieuprojecten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente bedrijven en instellingen helpen bij het ontwikkelen van projecten die een bijdrage leveren aan een beter milieu in Den Haag. […]

Roerdalen stelt bomenlijst en bijzondere gebieden vast

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de woon- en leefomgeving. Zij bepalen in hoge mate hoe een omgeving er uitziet. Daarom wil de gemeente Roerdalen daar zuinig op zijn. Het is de wens van de gemeenteraad om de huidige regeling voor kapvergunningen te vervangen door een nieuwe, meer eenvoudige regeling, die klantvriendelijker is en administratieve […]

Rijk stelt geld beschikbaar voor markant groen in aandachtswijken

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van […]

Delft stelt €30.000 beschikbaar voor groene daken

Het college van B&W van de gemeente Delft stelt eenmalig €30.000 beschikbaar om een aantal dakdelen in de Poptahof te voorzien van een sedumdak. Dit dak gaat als een verlengde van het park fungeren waardoor het groen tot aan de woningen wordt gebracht. Groene ader van de wijkWoningcorporatie Woonbron Delft werkt samen met de gemeente […]