Berichten

Vanaf september is het weer mogelijk om via de Stichting ElemenTree het enige mobiele ‘bomenlaboratorium’ van Nederland te reserveren. Vooral voor kinderen van  basisscholen-  tijdens outdoor evenementen en open dagen waar veel kinderen komen- is dit een enorme hit.

Laat de zintuigen van kinderen ook dit najaar weer volop prikkelen bij  het mobiele bomenlaboratorium, de ‘LabOTree’. Hier worden zij geprikkeld om zelf  bosparfum te maken, hout te zagen en jaarringen tellen of door een microscoop te kijken.  Hoewel de ‘LabOTree’ speciaal is ontwikkelt om kinderen van alles te leren over bomen en planten,  zijn ook ouders veelal enthousiast.

Kennismaken met belang van natuur
Zoekt u een leuke, laagdrempelige manier om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met en te leren over (het belang van) natuur en bomen?  Stuurt u dan een email voor informatie en een tijdige reservering of bel met 070 3226115.


Stichting ElemenTree
Stichting ElemenTree is een kennisorganisatie op het gebied van groene schoolpleinen en is in 2005 opgericht met het doel om kinderen volop kansen op natuurbeleving te bieden en hun natuurbewustzijn te vergroten. De stichting  doet dit hoofdzakelijk door het ontwikkelen en uitvoeren van inspirerende educatieve programma’s en het ontwikkelen van groene schoolpleinen. Bij al deze  activiteiten wijst elemenTree op het (maatschappelijk) belang van groen in onze leefomgeving. “We streven ernaar om samen met kinderen zoveel mogelijk bomen te planten, onder het motto ‘Wie een boom plant heeft vertrouwen in de toekomst, daarom planten wij bomen met kinderen!’. Met het vergroenen van schoolpleinen dragen we bovendien bij aan duurzaam behoud van een gezonde en groene leefomgeving”, aldus leon Smet van ElemenTree.

 

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad.

Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor wat struikjes of bloemen, nu stelt De Rijk € 150.000 extra beschikbaar om ‘grootschaliger vormen van gevelgroen’ tegen de muren van huizen aan te brengen. Daarnaast mogen naast particuliere woningbezitters voortaan ook woningcorporaties, scholen en verenigingen van eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling voor groene daken en gevelgroen.

350 ha dak beschikbaar voor vergroening
In totaal is er in Utrecht naar schatting zo’n 350 hectare plat dak beschikbaar om er groene daken van te maken. Het beschikbaar oppervlakte voor gevelgroen is nog groter. De Rijk wil met het extra subsidiegeld zo’n 6.000 vierkante meter groen dak in Utrecht realiseren. Ook is er € 50.000 beschikbaar voor een zogeheten ‘icoonproject’ van dak- of gevelgroen in het Stationsgebied.

Groen heeft positieve invloed op woon- en werkomgeving
Wethouder De Rijk stimuleert groene daken en gevelgroen omdat hierdoor de luchtkwaliteit verbetert, de geluidsoverlast wordt gereduceerd, het leidt tot energiebesparing en het ook nog eens de woonomgeving mooier maakt.

Bron:
deStadUtrecht.nl——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. In 2011 wordt voor de subsidieregeling €100.000 beschikbaar gesteld. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die worden gemaakt om een groendak aan te leggen. Groendaken helpen bij het vasthouden van regenwater, zorgen voor verkoeling en isolatie van gebouwen. Ook hebben zij in tegenstelling tot conventionele daken een verkoelend effect op de omgeving, zorgen voor CO²-opvang en vangen fijnstof af.

Eerder groendaken aanleggen
De kosten blijken vaak een drempel om een groendak aan te leggen. Onderzoek heeft aangetoond dat eigenaren met een bijdrage in de kosten eerder groendaken aanleggen. Daarom stelt de gemeente Nijmegen de bestaande subsidieregeling voor particulieren nu ook open voor woningcorporaties en bedrijven. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €25 per vierkante meter aangelegd groendak. De subsidieregeling voor groendaken voor bedrijven treedt begin januari 2011 in werking.

Technische aanpassingen
De aanleg van een groendak op een bestaand dak vergt soms ook technisch de nodige aanpassingen vanwege het extra gewicht. De gemeente raadt daarom aan altijd een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren naar de draagkracht van het bestaande dak. Daar staat tegenover dat een groendak twee tot drie keer zo lang mee gaat en vanwege de hogere isolatiewaarde ook flinke besparingen kan opleveren op kosten voor koelsystemen. Ook zal het de waarde van de panden vermeerderen.

Subsidieregeling
De subsidieregeling wordt in opdracht van de gemeente verzorgd door het Waterservicepunt.
Meer informatie over de regeling en de exacte voorwaarden is te vinden op waterbewust.nl en op nijmegen.nl/digitalebalie.

Bron:
Gemeente Nijmegen

De gemeente Den Haag streeft naar een schone, groene en gezonde stad. Daarom stelt de gemeente € 450.000 beschikbaar voor milieuprojecten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente bedrijven en instellingen helpen bij het ontwikkelen van projecten die een bijdrage leveren aan een beter milieu in Den Haag.

Ook moeten de projecten een voorbeeld zijn voor anderen. Projecten rond de thema’s lucht, geluid, water en klimaat kunnen voor maximaal € 25.000 aan subsidie krijgen. De regeling is gestart op 2 december 2010.

Wethouder Duurzaamheid, Rabin Baldewsingh geeft op de site Infothuis aan dat Den Haag een milieuvriendelijke en groene stad wil zijn waar het prettig en gezond leven is. Baldewsingh: “Dit bereiken we alleen samen. Deze subsidieregeling is een stimulans voor alle Hagenaars om hier aan mee te werken”.

Klik hier voor meer informatie »

 

 

Bron:
Gemeente Den Haag
InfoThuis

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de woon- en leefomgeving. Zij bepalen in hoge mate hoe een omgeving er uitziet. Daarom wil de gemeente Roerdalen daar zuinig op zijn. Het is de wens van de gemeenteraad om de huidige regeling voor kapvergunningen te vervangen door een nieuwe, meer eenvoudige regeling, die klantvriendelijker is en administratieve kosten bespaart.

Daarom is gekozen voor een bomenlijst met beschermde bomen en gebieden. Alleen de mooiste en meest waardevolle bomen en gebieden in de gemeente komen hierop. Eigenaren van zulke bomen ontvangen een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Op overzichtskaart hieronder kunnen zij  globaal zien welke bomen en gebieden op de lijst staan.

 

 

 

 

 

Hoe wordt de bomenlijst samengesteld?
Begin dit jaar heeft de gemeente alle bomen in de gemeente geïnventariseerd. De bomen zijn beoordeeld op basis van objectieve criteria. Enkele criteria zijn bijvoorbeeld stamdiameter, conditie, zichtbaarheid en gevaar voor de leefomgeving. Bomen die aan deze criteria voldoen plaatst degemeente op de bomenlijst. Op de lijst komen ook enkele gebieden voor, die hun identiteit te danken hebben aan de daar aanwezige bomen. Dit zijn bijvoorbeeld de oude kasteeltuinen en landgoederen, waar veel monumentale en waardevolle bomen groeien. Deze parken en tuinen zijn zeer belangrijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De daar aanwezige monumentale bomen (met stamdiameter groter dan 65cm of die aantoonbaar ouder dan 80 jaar zijn) worden beschermd.

Groene woonwijken
De groene woonwijken in de gemeente met boskarakter zijn niet door de Boswet beschermd. Ze hebben een aparte uitstraling en een belangrijke functie als ecologische verbinding. Om te garanderen dat hun groene karakter in stand gehouden wordt moeten ze ook beschermd worden. Om de administratieve lasten niet meer te laten zijn dan strikt noodzakelijk, stelt Roerdalen een ondergrens in deze gebieden, voor bomen met een stamdiameter van 30cm. Bomen dunner dan 30cm (stamdiameter) mogen zonder kapvergunning gekapt worden, dikkere bomen niet.

Klik hier voor meer informatie »Bron:
Gemeente Roerdalen

 

 

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen.

Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000 en tot maximaal 50% van de projectkosten. Het ministerie van OC&W heeft de gemeenten hiervoor onlangs per brief uitgenodigd. Dit meldt branchevereniging VHG op haar website.

Voorwaarde
Voorwaarde is dat het project wordt ingezet voor openbare ruimte en groen in de aandachtswijk dat door verstorende ingrepen of veranderde gebruiksfuncties hun waarde voor de wijk hebben verloren. Het betreft hier parken, pleinen, passages, structuren en infrastructuur.

Lees het volledige bericht op de site van VHG »

Bron:
VHG

Het college van B&W van de gemeente Delft stelt eenmalig €30.000 beschikbaar om een aantal dakdelen in de Poptahof te voorzien van een sedumdak.

Dit dak gaat als een verlengde van het park fungeren waardoor het groen tot aan de woningen wordt gebracht.

Groene ader van de wijk
Woningcorporatie Woonbron Delft werkt samen met de gemeente Delft aan een duurzame herstructurering van de wijk Poptahof. Eén van de concrete resultaten is de ontwikkeling van het Poptapark, die een groene ader van de wijk vormt.

 

 

Redenen voor groen dak
De voornaamste redenen voor Delft om groene daken aan te leggen zijn:

  • Waterzuivering door beplanting waardoor het gebruikt kan worden;
  • Verbetering van warmte -en koude isolatie;
  • Geluidsisolatie;
  • Buffering, verdamping en vertraagt afvoer van regenwater met 50%;
  • Compensatie terugdringing van natuur, meer leven in de stad;
  • Verbetering luchtkwaliteit door opvangen van fijnstof.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Gemeente Delft