Roerdalen stelt bomenlijst en bijzondere gebieden vast

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de woon- en leefomgeving. Zij bepalen in hoge mate hoe een omgeving er uitziet. Daarom wil de gemeente Roerdalen daar zuinig op zijn. Het is de wens van de gemeenteraad om de huidige regeling voor kapvergunningen te vervangen door een nieuwe, meer eenvoudige regeling, die klantvriendelijker is en administratieve kosten bespaart.

Daarom is gekozen voor een bomenlijst met beschermde bomen en gebieden. Alleen de mooiste en meest waardevolle bomen en gebieden in de gemeente komen hierop. Eigenaren van zulke bomen ontvangen een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Op overzichtskaart hieronder kunnen zij  globaal zien welke bomen en gebieden op de lijst staan.

 

 

 

 

 

Hoe wordt de bomenlijst samengesteld?
Begin dit jaar heeft de gemeente alle bomen in de gemeente geïnventariseerd. De bomen zijn beoordeeld op basis van objectieve criteria. Enkele criteria zijn bijvoorbeeld stamdiameter, conditie, zichtbaarheid en gevaar voor de leefomgeving. Bomen die aan deze criteria voldoen plaatst degemeente op de bomenlijst. Op de lijst komen ook enkele gebieden voor, die hun identiteit te danken hebben aan de daar aanwezige bomen. Dit zijn bijvoorbeeld de oude kasteeltuinen en landgoederen, waar veel monumentale en waardevolle bomen groeien. Deze parken en tuinen zijn zeer belangrijk vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De daar aanwezige monumentale bomen (met stamdiameter groter dan 65cm of die aantoonbaar ouder dan 80 jaar zijn) worden beschermd.

Groene woonwijken
De groene woonwijken in de gemeente met boskarakter zijn niet door de Boswet beschermd. Ze hebben een aparte uitstraling en een belangrijke functie als ecologische verbinding. Om te garanderen dat hun groene karakter in stand gehouden wordt moeten ze ook beschermd worden. Om de administratieve lasten niet meer te laten zijn dan strikt noodzakelijk, stelt Roerdalen een ondergrens in deze gebieden, voor bomen met een stamdiameter van 30cm. Bomen dunner dan 30cm (stamdiameter) mogen zonder kapvergunning gekapt worden, dikkere bomen niet.

Klik hier voor meer informatie »Bron:
Gemeente Roerdalen