Berichten

De ontwikkeling van dichtbevolkte ‘compacte steden’ is een noodzaak om de bevolking van de 21ste eeuw te huisvesten. Aan de compacte stad kleven echter ook nadelen zegt Richard Fuller. Het verlies van openbaar groen vermindert de kwaliteit van leven en verdrijft de levende natuur uit de steden.

De University of Manchester heeft in een studie berekend dat zo’n 10% toename van de hoeveelheid groene ruimte in stedelijke gebieden de stedelijke temperatuur met ongeveer 4°C kan doen verminderen. De wetenschappers zeggen dat een beperkte toename van parken en straatbomen de voorspelde temperatuurstijgingen in onze steden als gevolg van de opwarming van de aarde kunnen compenseren.