Par­ken nodig om ste­den kli­maat besten­dig te maken

De Uni­ver­si­ty of Man­ches­ter heeft in een stu­die bere­kend dat zo’n 10% toe­na­me van de hoe­veel­heid groe­ne ruim­te in ste­de­lij­ke gebie­den de ste­de­lij­ke tem­pe­ra­tuur met onge­veer 4°C kan doen ver­min­de­ren. De weten­schap­pers zeg­gen dat een beperk­te toe­na­me van par­ken en straat­bo­men de voor­spel­de tem­pe­ra­tuur­stij­gin­gen in onze ste­den als gevolg van de opwar­ming van de aar­de kun­nen com­pen­se­ren.