Benau­wend gevoel in com­pac­te ste­den

De ont­wik­ke­ling van dicht­be­volk­te ‘compacte ste­den’ is een nood­zaak om de bevol­king van de 21ste eeuw te huis­ves­ten. Aan de com­pac­te stad kle­ven ech­ter ook nade­len zegt Richard Ful­ler. Het ver­lies van open­baar groen ver­min­dert de kwa­li­teit van leven en ver­drijft de leven­de natuur uit de ste­den.