Benauwend gevoel in compacte steden

De ontwikkeling van dichtbevolkte ‘compacte steden’ is een noodzaak om de bevolking van de 21ste eeuw te huisvesten. Aan de compacte stad kleven echter ook nadelen zegt Richard Fuller. Het verlies van openbaar groen vermindert de kwaliteit van leven en verdrijft de levende natuur uit de steden.