Neder­land­se ste­den slecht voor­be­reid op extreem weer

Het wordt hoog tijd dat gemeen­ten bij de inrich­ting van hun ste­den reke­ning gaan hou­den met kli­­maat- ver­an­de­ring. Dat zegt ste­­de­­lijk-water­ex­pert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toe­komst extreem weer het hoofd te bie­den? Vori­ge week ston­den kel­ders en wegen in het zui­den van het land weer even blank: […]

Sub­si­dies voor groe­ne daken slecht benut

Hoe­wel steeds meer gemeen­ten de aan­leg van groe­ne daken subsidiëren, neemt het opper­vlak­te aan groe­ne daken slechts beperkt toe. Het aan­tal aan­vra­gen voor dak­groen­sub­si­die valt in de mees­te gemeen­ten tegen, bud­get­ten gaan niet op. Dat blijkt uit een bel­ron­de langs tien gemeen­ten in opdracht van bran­che­ver­e­ni­ging VHG. Gemeen­ten die wel veel groe­ne daken rea­li­seer­den zijn […]

Neder­land­se ste­den slecht gewa­pend tegen hit­te

Met groe­ne daken, par­ken, water en een medi­ter­raan bebou­wings­pa­troon zou­den Neder­land­se ste­den zich beter kun­nen wape­nen tegen hit­te­gol­ven, zegt Ste­ven de Boer van inge­ni­eurs­bu­reau DHV in de Volks­krant.  Hoe een gebied op een hit­te­be­sten­di­ge manier inge­richt kan wor­den is te zien in medi­ter­ra­ne ste­den. In ste­den als Bar­cel­o­na en Lis­sa­bon bie­den fon­tei­nen en par­ken ver­koe­ling. […]