Berichten

Het schoolplein van CBS De Zonnestraal in de Haagse wijk Ypenburg wordt op korte termijn ‘vergroend’. In het ontwerp is onder meer de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ opgenomen. Stichting ElemenTree draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van dit groene schoolplein.

“Er is bewust gekozen voor de Acer campestre ‘Huibers Elegant’”, geeft Corstian van Buren van de stichting ElemenTree aan. “Deze Acer is een zeer geschikte en aantrekkelijke boom voor op een groen schoolplein als het gaat om blad(kleur), bloemen, vruchten maar ook qua grootte. Daarnaast is hij zeer windbestendig, wat  absoluut nodig is op deze locatie”.

Weinig eisen
Op het schoolplein zal de boom geplaatst worden in een boomspiegel met een diameter van circa 2 meter. ‘Huibers Elegant’ stelt weinig eisen aan de standplaats en verharding.

Juiste boom op de juiste plek
Onlangs verscheen op het laanbomencongres op de Floriade het boek ‘De juiste boom op de juist plaats’ waar de Acer campestre ‘Huibers Elegant’ in is opgenomen. In dit boek staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie geeft een beeld van de vele mogelijkheden die er zijn met laanbomen. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Downloaden
Download het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ » Acer campestre ‘Huibers Elegant’ is te vinden op pagina 17)

 

Op de basisschool Arcade in Leiden worden vandaag onder meer drie moerbeibomen (Morus) geplant. Deze bomen zijn gefinancierd door de gemeente Leiden, deze aanplant past binnen het 1000 bomenplan.

Fonds 1818 is al geruime tijd bezig met het project groene schoolpleinen, www.groeneschoolpleinen.nl en er zijn een aantal scholen in Leiden die mee doen met dit project. Zo ook de Arcade. Deze basisschool is onlangs al gestart met de aanleg van een groen schoolplein.

 

De Partij voor de Dieren wil een groene metamorfose van de schoolpleinen en speeltuinen in Nederland. Veel plekken die bedoeld zijn als speelplaats zijn nu saai en troosteloos ingericht. Dat is niet alleen maar jammer voor de kinderen; het heeft ook grote gevolgen voor hun gezondheid.

Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken veel vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes dan kinderen die volop kunnen ravotten in het groen. Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, zal minister Schippers (VWS) maandag, tijdens het debat over het gezondheidsbeleid van dit kabinet, oproepen tot een groene ‘make-over’ van de belangrijkste speelplaatsen voor kinderen: het schoolplein en de speeltuin in de buurt.

Positieve invloed op ontwikkeling van kinderen
Kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Behalve dat voldoende groen in de leefomgeving de kans op overgewicht vermindert, leveren groene schoolpleinen en speeltuinen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo biedt een natuurlijke speelplaats veel meer ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen. Verschillende scholen en speeltuinverenigingen hebben laten zien dat het creëren van natuurlijke speelplaatsen niet moeilijk hoeft te zijn: op diverse schoolpleinen en speeltuinen in Nederland prikkelen bomen, struiken en slootjes inmiddels de kinderfantasie. De Partij voor de Dieren gunt alle kinderen een gezonde en uitdagende speelomgeving en vraagt minister Schippers in actie te komen om de groene metamorfose van schoolplein en speeltuin te stimuleren.

Lees hier het volledige bericht »

Ieder kind heeft recht op natuur
Irene van Lippe-Biesterfeld en mensenrechtenjurist Annelies Henstra maken zich sterk voor de opname van het kinderrecht tot natuur in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. “Het recht op natuur is het recht op leven.” In het april magazine van De Groene Stad leest u een interview met Van Lippe-Biesterfeld en Henstra over het belang van natuur voor de ontwikkeling van kinderen. Wilt u dit magazine ontvangen? Stuur dan een mail naar de redactie »

 

Amersfoort, winnaar van de Entente Florale competitie in de categorie steden in 2006 heeft een prijsvraag uitgeschreven onder scholen. Hen werd gevraagd een plan in te dienen om de omgeving van de school of het schoolplein nog mooier, aantrekkelijker en vooral groener te maken. De geldprijs van € 5.000 die Amersfoort in de Entente Florale competitie als winnaar kreeg overhandigd, is ingezet als hoofdprijs. Daarnaast stelde de gemeente Amersfoort ook uit eigen budget € 5.000 beschikbaar.