Lei­den finan­ciert bomen voor groen school­plein

Op de basis­school Arca­de in Lei­den wor­den van­daag onder meer drie moer­bei­bo­men (Morus) geplant. Deze bomen zijn gefi­nan­cierd door de gemeen­te Lei­den, deze aan­plant past bin­nen het 1000 bomen­plan.

Fonds 1818 is al gerui­me tijd bezig met het pro­ject groe­ne school­plei­nen, www.groeneschoolpleinen.nl en er zijn een aan­tal scho­len in Lei­den die mee doen met dit pro­ject. Zo ook de Arca­de. Deze basis­school is onlangs al gestart met de aan­leg van een groen school­plein.