Prin­ter- en scan­ner­le­ve­ran­cier schenkt 15.000 bomen

De komen­de vijf jaar wor­den jaar­lijks mini­maal drie­dui­zend bomen aan­ge­plant in De Kem­pen. De Eind­ho­ven­se prin­­ter- en scan­ner­le­ve­ran­cier IPG Hol­land betaalt de aan­plant. Hier­voor onder­te­ken­den de direc­teu­ren van Staats­bos­be­heer Regio Zuid en IPG 9 maart een samen­wer­kings­over­een­komst. Het bedrijf betaalt de kos­ten van de aan­plant van de vijf­tien­dui­zend bomen. Staats­bos­be­heer regelt de aan­leg en het […]

Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor schenkt Boom van het Jaar aan de Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Met een officiële boom­plan­ting in Erme­lo en Dwin­ge­loo schonk de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor op 16 novem­ber de boom van het jaar 2012, Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca, aan de gemeen­te Erme­lo en Wes­ter­veld. De boom is geschon­ken als een eer­be­toon aan het groen­be­leid van bei­de gemeen­ten. Erme­lo won Goud in de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le en won daar­mee […]

Ant­wer­pen schenkt 800 bomen aan inwo­ners

De stad Ant­wer­pen schenkt 800 bomen aan haar inwo­ners. De bomen komen uit de bomen­bank in Berend­recht waar de stad bomen kweekt om op het vol­le­di­ge grond­ge­bied aan te plan­ten. De bomen die wor­den weg­ge­schon­ken zijn rest­par­tij­en. De bomen kun­nen niet meer gebruikt wor­den op open­baar domein, omdat ze niet meer van een geschik­te soort […]