Ant­wer­pen schenkt 800 bomen aan inwo­ners

De stad Ant­wer­pen schenkt 800 bomen aan haar inwo­ners. De bomen komen uit de bomen­bank in Berend­recht waar de stad bomen kweekt om op het vol­le­di­ge grond­ge­bied aan te plan­ten. De bomen die wor­den weg­ge­schon­ken zijn rest­par­tij­en.

De bomen kun­nen niet meer gebruikt wor­den op open­baar domein, omdat ze niet meer van een geschik­te soort zijn of de ver­keer­de afme­tin­gen heb­ben.
De boom is soort van het jaar in Ant­wer­pen. Daar­om schenkt de stad bomen die ze niet meer op het open­baar domein zal gebrui­ken aan haar inwo­ners. Onge­veer 200 bomen zijn onmid­del­lijk beschik­baar. De ove­ri­ge bomen (onge­veer 600 stuks) moe­ten eerst wor­den voor­be­reid om daar­na opge­haald en ver­plant te wor­den. 

Er wor­den ver­schil­len­de soor­ten bomen weg­ge­ge­ven zoals lin­de­bo­men, sier­prui­men en vel­des­doorn. In totaal gaat het om een vijf­tig­tal soor­ten.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

 

Bron:
Antwerpen.be