Vakbeurzen GrootGroenPlus en Expo TCO gaan samenwerken

De boomkwekerijvakbeurzen GrootGroenPlus (Zundert) en Expo TCO (Opheusden) hebben besloten te gaan samenwerken. De samenwerking, waarbij de eigen identiteit behouden blijft, betreft de bezoekerswerving en de (internationale) persbenadering. Zo wordt voor beide beurzen een excursie voor de internationale vakpers georganiseerd. De beurzen worden deels gelijktijdig gehouden. Doel van de samenwerking is om de binnen- en […]

Samenwerken aan een duurzame, groene en schone stad

De gemeente Amersfoort blijft zich inzetten om de stad duurzamer,groener en schoner te maken. Om dit te realiseren heeft het college voor 2012 milieu-uitvoeringsplannen vastgesteld. Daarnaast wordt nadrukkelijker de samenwerking gezocht met partijen uit de stad. Zo komen er meer bloemrijke bermen in Amersfoort zodat verschillende dieren zich makkelijker in en door de stad kunnen […]

Pre dat bouw- en groenvakmensen leren samenwerken

“Het reinigen en koelen van de lucht in binnensteden. De opvang van pieken in  de afvoer van hemelwater. De opwekking van energie en het verbouwen van voedsel. In grootstedelijke gebieden als de regio Eindhoven leiden innovatieve groene oplossingen tot winst voor het milieu, het klimaat en voor economische kansen. Alleen, dan moeten we de bouw- […]