Berichten

De boomkwekerijvakbeurzen GrootGroenPlus (Zundert) en Expo TCO (Opheusden) hebben besloten te gaan samenwerken. De samenwerking, waarbij de eigen identiteit behouden blijft, betreft de bezoekerswerving en de (internationale) persbenadering.

Zo wordt voor beide beurzen een excursie voor de internationale vakpers georganiseerd. De beurzen worden deels gelijktijdig gehouden. Doel van de samenwerking is om de binnen- en buitenlandse bezoekers in staat te stellen om in korte tijd een uitstekende indruk te krijgen van de boomkwekerijproducten die momenteel vooral voor de openbaar groenmarkt worden aangeboden; het hele gamma, van bos- en haagplantsoen tot grote laanbomen. 

Grotere efficiëntie
De voorzitter van GrootGroenPlus, Joost van Iersel en Wim Crum, voorzitter van de Werkgroep Expo TCO noemen een grotere efficiëntie en de mogelijkheid om gezamenlijk het Nederlands boomkwekerijsortiment indringend onder de aandacht van een brede internationale bezoekersgroep te brengen als belangrijke effecten van de samenwerking. “We hebben gekozen voor samenwerking in plaats van elkaar te beconcurreren. Door de relatief korte afstand kan ook de van ver komende vakbezoeker beide beurzen op zijn gemak bezoeken. Iedere beurs heeft zijn eigen specifieke identiteit en die zullen we in onze uitingen ook benadrukken”, aldus beide voorzitters. 

GrootGroenPlus                                      
GrootGroenPlus wordt van woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober in Zundert gehouden. De beurs presenteert een totaal sortiment voor het openbaar en institutioneel groen en heeft daarnaast ook aandacht voor het visueel aantrekkelijk product voor de consumentenmarkt. De nevendoelstelling is het internationaal promoten van de regio Zundert als vooraanstaand boomkwekerijgebied.

Expo TCO                               
Expo TCO is een initiatief van de Vereniging Boom- en Plantenbeurs Opheusden en Omgeving dat wordt ondersteund door alle boomkwekerijorganisaties in deze regio. Deze nieuwe vakbeurs opent dinsdag 2 oktober officieel en is woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober geopend voor vakbezoek. TCO is de afkorting voor Tree Centre Opheusden. Het doel van deze beurs is het presenteren van het uitgebreide sortiment dat aan laanbomen in deze regio wordt geteeld en het vakmanschap waarmee dit gebeurt. Ook toeleveranciers (o.a. mechanisatie) nemen aan de beurs deel. De internationale promotie van Opheusden als hèt laanboomcentrum is het voornaamste doel.

Nadere informatie over deelname en bezoek aan deze beurzen is te vinden op respectievelijk. www.grootgroenplus.nl en www.treecentreopheusden.nl

De gemeente Amersfoort blijft zich inzetten om de stad duurzamer,groener en schoner te maken. Om dit te realiseren heeft het college voor 2012 milieu-uitvoeringsplannen vastgesteld. Daarnaast wordt nadrukkelijker de samenwerking gezocht met partijen uit de stad.

Zo komen er meer bloemrijke bermen in Amersfoort zodat verschillende dieren zich makkelijker in en door de stad kunnen verplaatsen. Daarnaast komt dit jaar een voorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem die moet bijdragen aan een schonere stad.
Amersfoort heeft als doel om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Hiervoor moet het energiegebruik van de stad drastisch worden verminderd en fors worden geïnvesteerd in de productie van duurzame energie. De doelstelling kan alleen gehaald worden met de hulp van diverse partijen uit de stad en een versnelling in technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Amersfoort groene stad
Naast een CO2 neutrale stad in 2030 is een ander speerpunt het vergroten en koesteren van de verschillende soorten planten en dieren in Amersfoort. Om dit te realiseren wordt het groen in de stad hierop ingericht en met elkaar verbonden. Door bewust te kiezen voor bepaalde planten worden ook specifieke diersoorten aangetrokken. Door het groen met elkaar te verbinden, verplaatsen de verschillende diertjes zich ook makkelijker door de stad. Ook moeten er in Amersfoort meer vleermuisverblijven komen. Het beter benutten van ecosysteemdiensten worden in 2012 verkend. Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons levert, zoals bijvoorbeeld een waterberging, leveren van zuurstof, binden van CO2, bestrijden hittestress in de stad en gezonde leefomgeving.

Duurzame gebouwen
Concreet betekent dit ook dat de gemeente zelf het goede voorbeeld wil geven en dat ze ook binnen de eigen organisatie acties onderneemt die bijdragen aan deze doelstelling. Zo worden mogelijkheden voor verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed door investeringen door de markt in beeld gebracht. Initiatieven zoals energiebesparing in de wijk, waar woningen van particulieren worden energiezuiniger worden gemaakt, worden voortgezet. De komende jaren zullen minstens 2000 woningen energiezuinig worden en 20 woningen worden energieneutraal. Marktpartijen krijgen ook hier een grotere rol in de vorm van het consortium 033Energie. De kansen voor productie van duurzame energie worden in diverse samenwerkingsverbanden verder uitgewerkt. In 2012 wordt een kansenkaart voor zonne-energie gepresenteerd waarbij in 1 oog op slag duidelijk is welk dakoppervlak in Amersfoort geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Samenwerking noodzakelijk
Door netwerken te verbinden en kennis te delen moeten de doelstelling bereikt worden. Er zijn al vele goede initiatieven vanuit de stad gekomen en dit wordt verder gestimuleerd. In Amersfoort zijn veel partijen actief op het gebied van Natuur en Milieueducatie (NME) en duurzaamheid. Het resultaat is het Amersfoorts NME-arrangement, waarin meer dan 54 partijen hun krachten bundelen om samen, met behulp van NME, Amersfoort duurzamer te maken. Op deze manier kan ook in tijden van bezuiniging een bijdrage worden geleverd aan het behoud van een groene en duurzame stad.

“Het reinigen en koelen van de lucht in binnensteden. De opvang van pieken in  de afvoer van hemelwater. De opwekking van energie en het verbouwen van voedsel. In grootstedelijke gebieden als de regio Eindhoven leiden innovatieve groene oplossingen tot winst voor het milieu, het klimaat en voor economische kansen. Alleen, dan moeten we de bouw- en groenvakmensen van morgen nu al leren samenwerken.”

Dit geeft Cyrille de Warrimont aan. Hij coördineert namens het Knooppunt Innovatief Groen de samenwerking tussen dertien AOC’s groenopleidingen en ROC’s bouwkunde in Noord-Brabant. Voor het eerst werken deze opleidingen samen in de pilot ‘Rood & Groen’.

Doel
Het doel is dat studenten van verschillende disciplines samen leren werken om innovatieve groen-projecten te realiseren. Door de kennis op het gebied van techniek en groen met elkaar te verbinden worden toepassingen sneller en beter gerealiseerd.

Pilot ‘Rood & Groen’
Op de Groene Campus in Helmond gaan studenten voor de pilot ‘Rood & Groen’ aan de slag met een eetbaar dak. ‘Dit specifieke dak reinigt fijnstof uit de lucht, houdt regenwater langer vast, isoleert het gebouw én biedt plaats om seizoensgroenten te verbouwen en te oogsten!’, aldus De Warrimont. Voor het Food & Freshlab van de Groene Campus dient het dak ter educatie maar de producten kunnen ook gebruikt worden voor het restaurant. Studenten van het ROC Ter AA en AOC De Groene Campus in Helmond werken samen aan een oplossing die voldoet aan alle technische eisen en die tot een mooie oogst leidt.

Andere Brabantse steden
Ook in andere grote Brabantse steden nemen de studenten ROC en AOC de uitdaging aan om aan een concreet stedebouwkundig groen plan te werken.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.