Plan­ti­on Ede geeft roton­de groe­ne uit­stra­ling

Met het door­knip­pen van een lint­je heeft wet­hou­der Breu­nis van de Weerd vrij­dag de nieu­we roton­de op de toe­gangs­weg naar Plan­ti­on, op het Bedrij­ven­ter­rein A12 in Ede, offi­ci­eel in gebruik gesteld. Plan­ti­on ‘adop­teert’ de roton­de samen met enke­le part­ners, en zorgt ervoor dat deze het hele jaar door mooi is aan­ge­kleed met bloe­men en plan­ten. […]

Pro­vin­cie Utrecht sluit eer­ste huur­con­tract voor roton­de

Vol­gen­de week is het eer­ste huur­con­tract voor een van de roton­des in de pro­vin­cie Utrecht een feit. Gede­pu­teer­de Rem­co van Lun­te­ren (Mobi­li­teit) tekent op 11 mei het eer­ste huur­con­tract, om ver­vol­gens de eer­ste ver­huur­de roton­de te gaan bekij­ken. De huur­der, auto­ga­ra­ge­be­drijf De Goey in Mont­foort, toon­de als één van de eer­sten belang­stel­ling voor het huren […]

Vrij­wil­li­gers Deven­ter zet­ten roton­de in bloei

Vrij­wil­li­gers van ver­e­ni­ging Groei en Bloei, afde­ling Deven­ter, beplan­ten 13 april de roton­de aan de Laan van Borgele/Havezatelaan nabij het Bor­ge­ler­bad. Groei en Bloei biedt deze actie  de gemeen­te aan omdat Deven­ter dit jaar de Groen­ste Stad van Neder­land is en in de race is voor de titel ‘Groenste Stad van Euro­pa’. Naast het aan­plan­ten […]