Berichten

Rabobank daagt ondernemers uit om mee te dingen naar de eerste Rabo  Stadslandbouw Award 2012. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de eerste nationale Dag van de Stadslandbouw op 8 maart aanstaande in Almere. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland.

De Rabo Award winnaar zal naast landelijke bekendheid ook een managementsupporttraject ter waarde van € 2.500,- ontvangen.

Doelgroep en criteria
Naast (agrarisch) ondernemers is de Rabo Award ook bedoeld voor andere initiatiefnemers op het gebied van stadslandbouw, zoals wijk- en buurtverenigingen, scholen, projectontwikkelaars, architecten, etc.. Zowel projecten die al (deels) in uitvoering zijn als concepten/ ideeën hiervoor, komen voor de Rabo Award in aanmerking.
Het gaat hierbij om initiatieven die specifiek in een stad plaatsvinden en om projecten in de stadsrandzone (met een directe, wederkerige relatie met de nabijgelegen stad). De inzendingen worden beoordeeld op een aantal voor stadslandbouw relevante criteria, zoals aandacht voor:
•        Voedsel en voedselstrategie
•        Stad <-> Land relaties
•        Nieuwe ketenconcepten
•        Groene gebiedsontwikkeling
•        Ondernemerschap en rentabiliteit
•        Groen in en om de stad
•        Burgerparticipatie
•        Gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling
•        Duurzaamheid, lokale kringlopen en klimaat

Naast aandacht voor de doelgroep van het initiatief, wordt in het bijzonder gekeken naar het ondernemingsmodel en naar de wijze van financiering.

Inzendingen en jurering
Tot en met vrijdag 2 maart 2012 kunnen initiatieven ingezonden worden. De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige commissie. Op basis van de voorselectie worden 3 ondernemers uitgenodigd om tijdens de Dag van de Stadslandbouw hun initiatief te presenteren. Op basis van deze presentatie zal de jury een winnaar kiezen.

De Dag van de Stadslandbouw 2012
De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. U ontmoet ondernemers, overheden en ander direct betrokkenen en wisselt met elkaar van gedachte over de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van de stad. Dit platform wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Wageningen UR, Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere, Nicis Institute, Netwerk Platteland en Rabobank.

Kijk voor meer informatie op: www.dagvandestadslandbouw.nl

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Almere, is de eregast bij de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Zij zal de prijzen uitreiken en een toespraak houden.

De steden en dorpen die dit jaar meedingen om de prijzen zijn in de categorie ‘steden’ (plaatsen met meer dan 15.000 inwoners) Ermelo, Leeuwarden en Meppel. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ (plaatsen met minder dan 15.000 inwoners) zijn dat de gemeenten Boxmeer met de kern Overloon, gemeente Meerssen, gemeente Vlagtwedde met de kern Bourtange en gemeente Westerveld met de kern Dwingeloo. De winnaars van de nationale competitie Entente Florale vertegenwoordigen in het daarop volgende jaar Nederland in de Europese Entente Florale. Aan deze Europese groene manifestatie nemen 11 landen deel.

 

 


Vitale Groene Stad
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich tot doel om met de nationale groencompetitie voor steden en dorpen het grote belang van de aanwezigheid van groen onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers. 
 
Het motto daarbij is “de Vitale Groene Stad”, waarbij de achterliggende gedachte is dat groen van groot belang is  voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Naast deze meerwaarde levert het groen ook economisch wel degelijk op.

Prijsuitreiking in Deventer
De prijsuitreiking van de Entente Florale 2011 vindt plaats op donderdag 27 oktober in de Lebuinuskerk in Deventer. Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt aldaar in de ochtend een interessant congres  georganiseerd met als thema: “Groen Loont”. In dit congres wordt ingegaan op het economisch belang van goede groenvoorzieningen.

Aanmelden
U kunt zich kostenloos aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen
Uw gebruikersnaam: groencompetitie
Uw wachtwoord: groenloont

Congres “Groen Loont”
Tijdens het congres “Groen Loont” geven vier vooraanstaande inleiders hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Het zijn:

  • Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van de ANWB
  • Ellen Masselink, Directeur van AM Wonen
  • Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen
  • Dirk Duijzer, Directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland.
  • Daarna volgt een discussie onder leiding van Tom Bade, directeur van kenniscentrum Triple E, over het kapitaliseren van het groen voor de diverse disciplines. Het congres wordt ondersteund door de ANWB.

Het congres begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking van Entente Florale om 14 uur. Aan de deelname aan congres en prijsuitreiking zijn geen kosten verbonden.

Download de uitnodiging »

Routebeschrijving
Parkeren, openbaar vervoer en routebeschrijving congres Groen Loont en prijsuitreiking Entente Florale »

Als aanloop naar Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei aanstaande zal Prinses Irene vrijdag aanstaande, 20 mei, in NCB Naturalis te Leiden, de winnaars bekend maken van de Verhalenwedstrijd “De Groene Stad-Bomen smaken naar meer”. De prinses reikt de prijzen uit samen met Boomfeestdagambassadeur en juryvoorzitter, Helga van Leur.

Prinses Irene is Beschermvrouwe van Biodiversiteit en zij tevens het winnende verhaal voorlezen te midden van ruim 100 kinderen. De 3 genomineerden zijn de basisscholen Woutertje Pieterse uit Leiden, St. Willibrordus uit Middelbeers (Brabant) en St. Jan de Doper uit Merselo (Limburg).

Waarde van groen
De wedstrijd is een samenwerking van Plant Publicity Holland, de Coalitie voor Biodiversiteit, Productschap Tuinbouw en Stichting Nationale Boomfeestdag en Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) en is bedacht om kinderen op een andere manier te laten nadenken over het belang van een groene stad voor mens, dier, plant en boom, ofwel biodiversiteit én om hen te laten beleven dat het groene vak ‘cool’ is. Uit ruim 60 verhalen heeft de jury, o.l.v. Helga van Leur, 3 basisscholen genomineerd. Vele eigenzinnige, vrolijke, diepgaande, fantasievolle verhalen zijn er geschreven door kinderen van de groepen 6, 7 of 8, met als resultaat de 3 genomineerden: De winnende school ontvangt een Biodiversiteitsboom, een Lindeboom, voor op het schoolplein. Op de site www.kids4trees.nl/degroenestad  zijn de verhalen vanaf vrijdag te lezen.

Jaar van de Biodiversiteit
2010 was het VN Jaar van de Biodiversiteit. In dit jaar is Coalitie Biodiversiteit opgericht met als voorzitter Onno Hoes. Omdat 2011 het VN Jaar van de Bossen is én Onno Hoes tevens voorzitter is van Stichting Nationale Boomfeestdag, is het idee ontstaan om nadrukkelijk aandacht te vragen voor de waarde en het belang van bomen in ons stedelijk gebied. Zo is het thema van de Nationale Boomfeestdag 2011; “Bomen smaken naar meer” tot stand gekomen, een verwijzing naar de vruchten van bomen, die niet alleen lekker zijn, maar ook bijdragen aan biodiversiteit.

Wereldbiodiversiteitsdag
Op 22 mei aanstaande is het Wereldbiodiversiteitsdag en worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd in Naturalis. Zie www.naturalis.nl voor meer informatie.