Berichten

In het kader van het programma Jeugd & Groen van de Raad voor het Landelijk Gebied, heeft de Raad aan TLU landschapsarchitecten gevraagd om een verkenning te doen voor dit onderwerp in de zogenaamde prachtwijken. In deze verkenning is gericht gekeken naar de betekenis van groen en openbare ruimte in aandachtswijken en naar mogelijkheden om, door middel van groen, ontmoeting van bewoners te stimuleren. Centraal in deze verkenning stonden de opgroeiende kinderen in de wijken. Kinderen en jongeren groeien op met de buurkinderen, hebben hun vriendjes van school in de buurt, komen elkaar op straat en op het schoolplein tegen. Voor hen is het cruciaal, dat de omgeving uitnodigend is, mogelijkheid tot verplaatsen geeft en veilig en inspirerend is.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport

Ook interessant:
Prachtwijken, burgerparticipatie, kinderen

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied
TLU Landschapsarchitecten

Met het lesprogrammma “Prachtwijken” doen leerlingen onderzoek in hun wijk en maken ze ook plannen om van die wijk een prachtwijk te maken. De leerlingen maken foto’s van alles wat ze kunnen vinden en brengen op die manier hun wijk in kaart. Vragen die zij vervolgens in een plan moeten beantwoorden zijn: hoe wordt mijn wijk sociaal veilig, economisch sterk en ecologisch groen en leefbaar? Verschillende scholen in onder meer Den Haag, Zoetermeer en Leiden doen met het project “prachtwijken” mee.

 

 

 

 

Een delegatie van Groenforum Nederland heeft op 9 juli 2007 met minister Vogelaar (WWI) gesproken over de mogelijkheden van groen bij haar voornemen om van aandachtswijken prachtwijken te maken. De minister toonde zich verheugd over het aanbod van de stichting om te helpen bij de realisering van haar beleidsvoornemens. Er is afgesproken dat Groenforum Nederland met voorstellen komt die projectmatig kunnen worden opgepakt. Voorwaarde is dat bewoners in een wijk zich kunnen identificeren met het project, en het idee hebben dat dit bijdraagt aan hun welzijn en woongenot.