Betekenis van groen voor mensen in Prachtwijken

In het kader van het programma Jeugd & Groen van de Raad voor het Landelijk Gebied, heeft de Raad aan TLU landschapsarchitecten gevraagd om een verkenning te doen voor dit onderwerp in de zogenaamde prachtwijken. In deze verkenning is gericht gekeken naar de betekenis van groen en openbare ruimte in aandachtswijken en naar mogelijkheden om, […]

Jongeren maken prachtwijken

Met het lesprogrammma “Prachtwijken” doen leerlingen onderzoek in hun wijk en maken ze ook plannen om van die wijk een prachtwijk te maken. De leerlingen maken foto’s van alles wat ze kunnen vinden en brengen op die manier hun wijk in kaart. Vragen die zij vervolgens in een plan moeten beantwoorden zijn: hoe wordt mijn […]

Groen aspect bij realisering prachtwijken

Een delegatie van Groenforum Nederland heeft op 9 juli 2007 met minister Vogelaar (WWI) gesproken over de mogelijkheden van groen bij haar voornemen om van aandachtswijken prachtwijken te maken. De minister toonde zich verheugd over het aanbod van de stichting om te helpen bij de realisering van haar beleidsvoornemens. Er is afgesproken dat Groenforum Nederland […]