Groen aspect bij realisering prachtwijken

Een delegatie van Groenforum Nederland heeft op 9 juli 2007 met minister Vogelaar (WWI) gesproken over de mogelijkheden van groen bij haar voornemen om van aandachtswijken prachtwijken te maken. De minister toonde zich verheugd over het aanbod van de stichting om te helpen bij de realisering van haar beleidsvoornemens. Er is afgesproken dat Groenforum Nederland met voorstellen komt die projectmatig kunnen worden opgepakt. Voorwaarde is dat bewoners in een wijk zich kunnen identificeren met het project, en het idee hebben dat dit bijdraagt aan hun welzijn en woongenot.