Jongeren maken prachtwijken

Met het lesprogrammma “Prachtwijken” doen leerlingen onderzoek in hun wijk en maken ze ook plannen om van die wijk een prachtwijk te maken. De leerlingen maken foto’s van alles wat ze kunnen vinden en brengen op die manier hun wijk in kaart. Vragen die zij vervolgens in een plan moeten beantwoorden zijn: hoe wordt mijn wijk sociaal veilig, economisch sterk en ecologisch groen en leefbaar? Verschillende scholen in onder meer Den Haag, Zoetermeer en Leiden doen met het project “prachtwijken” mee.