Berichten

Sommige delen van groen Nederland moeten voor de burger beter bereikbaar worden. Daarom wil minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat gemeenten in Nederland de handen ineen slaan en samen met de provincies een groene loper in Nederland uitrollen.

Deze boodschap heeft de minister vandaag meegegeven aan de 36 grootste gemeenten van Nederland. Minister Verburg heeft vandaag het eerste exemplaar van het boek ‘Groene impuls’ overhandigd aan wethouder Lucas Bolsius van Rotterdam.

‘Groene impuls’ is een uitgave van het ministerie van LNV en bevat leerervaringen uit 14 inspirerende stedelijke groenprojecten in heel Nederland. Het zijn projecten die rond het huis zijn uitgevoerd, of in de straat, en ook rond de stad of in de regio.

Zo ontwikkelde de gemeente Rotterdam samen met jongeren een eigentijds park om te sporten en bewegen, en benut de gemeente Maastricht de ondertunneling van de A2 om een groenstructuur dwars door de stad aan te leggen.

Kies voor diversiteit in gemeentelijk groen
De minister riep de wethouders van de gemeenten op om nog meer werk te maken van groen in en om de steden en zelf waar mogelijk het goede voorbeeld te geven. “Neem wat vaker de dienstfiets en controleer meteen het fietspadennetwerk. Kies voor meer diversiteit in het gemeentelijk groen, plant minder gangbare boom- of plantensoorten”.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde wethouder Bolsius, namens de 36 grootste gemeenten van Nederland, aan minister Verburg het boek ‘De 4e Dimensie: Steden op weg naar menselijk groen’. In dit boek geven de wethouders van de grote steden hun visie op behaalde resultaten en toekomstopgaven voor de verbetering van het groen in de steden.

Download

Bron:
Ministerie van LNV

 

In de meest verstedelijkte gemeenten lijden 80% meer mensen aan een of meer psychische stoornissen dan in de minst verstedelijkte gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek van Jaap Peen, die op donderdag 4 juni promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ook het GGZ-gebruik ligt hoger in steden. Zo zijn er uit de meest verstedelijkte gemeenten 190% meer personen opgenomen in klinieken.

Meer groen
Op de site van Zorg + Welzijn laat Peen weten dat het platteland gezonder is. Want op het platteland is meer groen, meer sociale cohesie, minder files en minder luchtvervuiling.

Groen en gezondheid
Jolanda Maas promoveerde in februari aan de Universiteit Urecht op het verband tussen groen en gezondheid in de leefomgeving. Zij heeft aangetoond dat meer groen goed is voor de gezondheid van mensen.

Artikelen:

Bronnen:
Zorg + Welzijn
Vrij Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht

 

Volwaardige landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving zijn van meerwaarde voor zowel boeren, burgers als de stad. Een stadsboerderij kan recreatiemogelijkheden bieden dicht bij huis. Kinderen kunnen er met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt en hoe aardappelen groeien. Inkomsten uit landschapsbeheer en directe verkoop van verse producten zijn voordelen voor de boer. Ook kan stadslandbouw voorzien in dringende stedelijke behoeften zoals kinderopvang en goedkoper stadsgroen. Onderzoekers van Wageningen UR hebben op initiatief van het ministerie van LNV de kansen voor stadslandbouw in kaart gebracht