Meer psychische stoornissen in stad dan op platteland

In de meest verstedelijkte gemeenten lijden 80% meer mensen aan een of meer psychische stoornissen dan in de minst verstedelijkte gemeenten. Dat blijkt uit het onderzoek van Jaap Peen, die op donderdag 4 juni promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ook het GGZ-gebruik ligt hoger in steden. Zo zijn er uit de meest verstedelijkte gemeenten 190% meer personen opgenomen in klinieken.

Meer groen
Op de site van Zorg + Welzijn laat Peen weten dat het platteland gezonder is. Want op het platteland is meer groen, meer sociale cohesie, minder files en minder luchtvervuiling.

Groen en gezondheid
Jolanda Maas promoveerde in februari aan de Universiteit Urecht op het verband tussen groen en gezondheid in de leefomgeving. Zij heeft aangetoond dat meer groen goed is voor de gezondheid van mensen.

Artikelen:

Bronnen:
Zorg + Welzijn
Vrij Universiteit Amsterdam
Universiteit Utrecht