Stadslandbouw brengt stad en platteland bij elkaar

Volwaardige landbouwbedrijven in een stedelijke omgeving zijn van meerwaarde voor zowel boeren, burgers als de stad. Een stadsboerderij kan recreatiemogelijkheden bieden dicht bij huis. Kinderen kunnen er met eigen ogen zien waar de melk vandaan komt en hoe aardappelen groeien. Inkomsten uit landschapsbeheer en directe verkoop van verse producten zijn voordelen voor de boer. Ook kan stadslandbouw voorzien in dringende stedelijke behoeften zoals kinderopvang en goedkoper stadsgroen. Onderzoekers van Wageningen UR hebben op initiatief van het ministerie van LNV de kansen voor stadslandbouw in kaart gebracht