Berichten

Milaan krijgt het hoogste bos ter wereld. In de wijk Isola, niet ver van het centrum, wordt het Bosco Verticale gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het verticale bos’ voltooid.

Het zal bestaan uit twee woontorens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ontwerp van het Milanese bureau van Stefano Boeri. Over de hele lengte krijgen de gevels van de torens betonnen bakken waarin struiken en loofbomen worden geplant. De grootste daarvan moeten negen meter lang worden.

Lees het volledige bericht ‘Een bos op je balkon. Milanees bosco verticale is summum van groene architectuur’ »

Bron:
Standaard

Voor Landschapsbeheer Flevoland is 2012, Jaar van de Bij, de aanleiding om iets extra’s voor de bijen te doen. “Bijen hebben het de laatste jaren moeilijk en dit heeft onder meer te maken met voedselgebrek’’, legt Tiem van Veen van Landschapsbeheer Flevoland uit. “De oorzaak daarvan is dat er te weinig wilde planten met bloemen in de natuur staan, waar de bijen nectar uit halen.” In Almere ligt een concreet plan voor de aanleg van een zogeheten bijenlint van het Lumièrepark naar Buiten.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Almere Vandaag

De Eiffeltoren in Parijs kan worden omgetoverd in een grote groene stellage vol planten. Een Frans dochterbedrijf van Grontmij NV wil de 327 meter hoge constructie in Parijs vol hangen met 600.000 planten. Het plan van het Franse bureau Ginger kost €72 miljoen.

“Frankrijk en met name Parijs wil zich aanprijzen als een van de groenste steden ter wereld. Daar hebben we dit plan voor ingediend”, vertelt een woordvoerder van advies- en ingenieursbureau Grontmij woensdag tegen dagblad De Pers. “Wat is er mooier om hèt Franse symbool bij uitstek groen aan te kleden?”

Groen plantentapijt
De Eiffeltoren krijgt dan zoveel bakjes met planten dat de vier poten als het ware een groen plantentapijt uitgerold krijgen. De planten zouden ruim 87 ton broeikasgas CO2 absorberen.

 

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Pers
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

 

Een samenwerkingsverband van atelier PRO architekten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de herinrichting van de Lammermarkt in Leiden gewonnen. Het concept Puntgaaf voorziet in het herstel van het historische bolwerk, in combinatie met een bouwblok aan stadszijde.  “Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen”, aldus het juryrapport.

Wegens het voornemen een ondergrondse parkeergarage onder de Lammermarkt te bouwen, zocht de gemeente Leiden naar manieren om ook het bovengrondse gedeelte aan te pakken. Voor inspiratie schreef ze in samenwerking met RAP Architectuurcentrum een ideeënprijsvraag uit, waarvoor 44 inzendingen werden opgestuurd.

Bolwerk met bouwblok
De eerste prijs was voor het plan Puntgaaf, dat elementen uit de historische opzet van de Lammermarkt herintroduceert. “Daartoe is uitgegaan van een combinatie van het bolwerk met het bouwblok, dat hier vroeger gestaan heeft. Een groene wal omsluit een nieuw vijfhoekig plein rond de molen. Door de wal geleidelijk op te laten lopen naar de straatzijde en de afmeting te geven van het vroegere bouwblok ontstaat een accent en duidelijke straatwand aan de Lammermarkt”, zeggen de winnende inzenders.

De bestaande molen De Valk, als enige overgebleven van de negentien molens die ooit op de bolwerken in Leiden stonden, krijgt een centrale plek op het nieuwe plein. Daarnaast pleit de winnende combinatie voor het verhuren van ruimten in de groene wal en zelfs voor de komst van het Nationaal Historisch Museum als grote trekker naar de locatie.

Evenwicht tussen groen en steen
De jury vindt dat het plan het vestingwerk laat herleven. “De inzending biedt een grote maar intieme publieke ruimte. Er is een mooi evenwicht tussen groen en steen. De nieuwe functies rondom de molen zullen, mits goed geprogrammeerd, het geheel versterken”, staat in het juryrapport.

Jury
De jury bestond uit de stadsbouwmeester van Haarlem, Max van Aerschot, stedenbouwer Jaap van der Bout en landschapsarchitect Lodewijk Baljon. De winnaars werden afgelopen vrijdag bekendgemaakt door de juryvoorzitter Max van Aerschot. Aansluitend werd de tentoonstelling geopend, die tot 7 maart te bezoeken is. 

Meer info en openingstijden:

Bron:
Architectenweb

 

Eén van de voornemens uit het collegeprogramma is een GroenActiePlan. Hierin staat “hoe de stad meer (bijzondere) bomen krijgt, het bestaande groen voor omwonenden bruikbaarder en afwisselender wordt gemaakt en het ontwerp van de groene infrastructuur bij herstructureringen al in de eerste planfase meedraait, gericht op versterking van groene voorzieningen”.

In vergelijking met andere steden is er binnen de bebouwde kom in Leiden weinig groen aanwezig. Leiden behoort tot de meest dichtbebouwde steden van Nederland en de druk op de bestaande groene ruimte is onder meer door woningbouwverplichtingen hoog. We vinden daarom dat we zuinig moeten zijn op dit groen. Als gemeente streven we er naar om het bestaande groen zo veel mogelijk in stand te houden en de kwaliteit, de beleving en het gebruik er van te verbeteren. De mogelijkheden binnen de gemeente Leiden om meer vierkante meters groen te realiseren zijn zeer beperkt. Er zijn echter wel degelijk kansen voor groen bij grote ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van groen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit moet hiervoor duidelijker worden benadrukt. Daarnaast zijn er zeker mogelijkheden om de kwaliteit, beleving en bruikbaarheid van het bestaande groen te verhogen!

Volledige informatie:
Download hier het plan

Ook interessant:
Leiden, beleid, bomen

Bron:
Gemeente Leiden

Groen in en om de stad krijgt bij stedelijke herstructurering vaak een belangrijke rol toebedeeld. Gemeenten onderstrepen het belang van groen steeds vaker. Een voorbeeldgemeente voor ‘groenmanagement’ is de gemeente Arnhem. Voor verschillende gebieden in de stad zijn streefbeelden gemaakt: hoe zou het gebied er bij voorkeur uit moeten zien, wat willen we met zo’n gebied? Dergelijke vragen worden beantwoord in het beleidsdocument ‘het Groenplan’, waarin de gemeente de groenvisie tot 2015 uiteen heeft gezet