Groen Actie Plan Leiden

Eén van de voornemens uit het collegeprogramma is een GroenActiePlan. Hierin staat “hoe de stad meer (bijzondere) bomen krijgt, het bestaande groen voor omwonenden bruikbaarder en afwisselender wordt gemaakt en het ontwerp van de groene infrastructuur bij herstructureringen al in de eerste planfase meedraait, gericht op versterking van groene voorzieningen”.

In vergelijking met andere steden is er binnen de bebouwde kom in Leiden weinig groen aanwezig. Leiden behoort tot de meest dichtbebouwde steden van Nederland en de druk op de bestaande groene ruimte is onder meer door woningbouwverplichtingen hoog. We vinden daarom dat we zuinig moeten zijn op dit groen. Als gemeente streven we er naar om het bestaande groen zo veel mogelijk in stand te houden en de kwaliteit, de beleving en het gebruik er van te verbeteren. De mogelijkheden binnen de gemeente Leiden om meer vierkante meters groen te realiseren zijn zeer beperkt. Er zijn echter wel degelijk kansen voor groen bij grote ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van groen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit moet hiervoor duidelijker worden benadrukt. Daarnaast zijn er zeker mogelijkheden om de kwaliteit, beleving en bruikbaarheid van het bestaande groen te verhogen!

Volledige informatie:
Download hier het plan

Ook interessant:
Leiden, beleid, bomen

Bron:
Gemeente Leiden