Plan om Eif­fel­to­ren vol te han­gen met 600.000 plan­ten

De Eif­fel­to­ren in Parijs kan wor­den omge­to­verd in een gro­te groe­ne stel­la­ge vol plan­ten. Een Frans doch­ter­be­drijf van Gront­mij NV wil de 327 meter hoge con­struc­tie in Parijs vol han­gen met 600.000 plan­ten. Het plan van het Fran­se bureau Gin­ger kost €72 mil­joen.

“Frankrijk en met name Parijs wil zich aan­prij­zen als een van de groen­ste ste­den ter wereld. Daar heb­ben we dit plan voor inge­diend”, ver­telt een woord­voer­der van advies- en inge­ni­eurs­bu­reau Gront­mij woens­dag tegen dag­blad De Pers. “Wat is er mooi­er om hèt Fran­se sym­bool bij uit­stek groen aan te kle­den?”

Groen plan­ten­ta­pijt
De Eif­fel­to­ren krijgt dan zoveel bak­jes met plan­ten dat de vier poten als het ware een groen plan­ten­ta­pijt uit­ge­rold krij­gen. De plan­ten zou­den ruim 87 ton broei­kas­gas CO2 absor­be­ren.

 

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Pers
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.