'Het Groen plan' van Gemeente Arnhem

Groen in en om de stad krijgt bij stedelijke herstructurering vaak een belangrijke rol toebedeeld. Gemeenten onderstrepen het belang van groen steeds vaker. Een voorbeeldgemeente voor ‘groenmanagement’ is de gemeente Arnhem. Voor verschillende gebieden in de stad zijn streefbeelden gemaakt: hoe zou het gebied er bij voorkeur uit moeten zien, wat willen we met zo’n gebied? Dergelijke vragen worden beantwoord in het beleidsdocument ‘het Groenplan’, waarin de gemeente de groenvisie tot 2015 uiteen heeft gezet