Berichten

Jantje Beton overhandigt op 13 maart een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin ze oproept te denken aan het buitenspelende kind tijdens de commissievergadering verkeersveiligheid. De organisatie vraagt om de verbetering van het huidige beleid. Zodat kinderen onbekommerd buiten kunnen spelen.

Verkeersveiligheid en vooral langzaam rijdende auto’s zijn een voorwaarde voor kinderen om buiten te kunnen spelen.  Jantje Beton wil meer aandacht voor het buitenspelende kind en wil daarom dat het beleid wordt aangescherpt.  De organisatie vraagt om meer duidelijkheid, betere handhaving en overheidscampagnes tegen te hard rijdende auto’s op plekken waar veel kinderen moeten kunnen zijn. In woonbuurten, straten bij scholen en ook erven zouden kinderen niet bang voor auto’s hoeven zijn.

Aanbieding brandbrief
Jantje Beton overhandigt op 13 maart haar brandbrief aan commissievoorzitter mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) van de commissie verkeersveiligheid. De organisatie doet dit samen met netwerkorganisatie WoonErfGoed. WoonErfGoed zet zich in voor het behoud en de verbetering van de verblijfskwaliteit in woonerven en woonstraten.

Samen buitenspelen is gezonder
Overal in Nederland spelen kinderen minder buiten en zitten ze langer voor de TV en achter de computer. Meer en meer kinderen worden te zwaar. Dat is niet gezond. Bovendien is spelen belangrijk voor de ontwikkeling. Spelen leert kinderen bijvoorbeeld hoe ze vriendjes maken, samenwerken en hun fantasie kunnen gebruiken. Bovendien is buitenspelen ook gewoon erg leuk.

Woonerven
Woonerven zijn uitgevonden om het spelen, verblijven en ontmoeten op straat mogelijk te maken. Automobilisten moeten stapvoets rijden (maximaal 15 kilometer per uur). Veel mensen kennen die maximumsnelheid niet. Het Rijk spreekt vooral over 30 kilometerstraten als het gaat om woongebieden.

 

Op 5 oktober zal de voorzitter van Bouwend Nederland Elco Brinkman de Groene Stad Award overhandigen op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal hij de beurs officieel openen.

Foto: Rene van den BurgHet doel van De Groene Stad Award is dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten.Plant Publicity Holland en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het leven geroepen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder de neutrale paraplu van de stichting Entente Florale Nederland. De nominaties worden binnenkort bekendgemaakt. Meer over De Groene Stad Award »

 

 

Hoofdthema Groene Stad
Net zoals afgelopen jaar en het volgend jaar is het hoofdthema van de Zundertse vakbeurs ‘De Groene Stad’. Hierbij staan de belangrijke functies die het levend groen heeft op economisch en maatschappelijk gebied centraal.

Subthema Park en Voortuin
Als subthema is gekozen voor ‘Park & Voortuin’. Dit wijst enerzijds op de belangrijke functie van het groen in de recreatie en van het belang van goed aangelegde en verzorgde tuinen.De voortuin is mede gezichtsbepalend voor het beeld van de straat en wijk. De deelnemers wordt gevraagd om in hun stad op dit thema in te haken. Ook GrootGroenPlus zelf zal op diverse plekken in de beurs ook aandacht aan het thema besteden.

Aanmelden GrootGroenPlus
De internationale vakbeurs GrootGroenPlus vindt plaats van 5 t/m 7 oktober in Zundert. Aanmelden voor deze beurs kan via de voorregistratie »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Op woensdag 2 december  overhandigt wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) aan dertien bewoners aan de Wilde Gagel in Leidschenveen gratis bomen voor in de voortuin. Deze bewoners hebben een aanvraag ingediend als onderdeel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aanvragen om het groen in de buurt op te knappen, kunnen Hagenaars ook een gratis boom voor in de voortuin aanvragen.

In totaal heeft de gemeente Den Haag in 2009 144 aanvragen voor een boom in de voortuin gehonoreerd. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit is het tweede jaar dat Hagenaars ook een gratis boom voor in hun eigen voortuin kunnen aanvragen. Zo worden voortuinen niet volledig betegeld en komt er een stukje natuur voor in de plaats.

Miljoen voor Groen
Het Miljoen voor Groen geeft Hagenaars de mogelijkheid om zelf aan te geven hoe het groen in hun buurt kan worden opgeknapt. Hiervoor stelt de gemeente Den Haag jaarlijks een miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de verbetering of verfraaiing van het Haagse groen. Voorbeelden zijn het snoeien of vervangen van beplanting en het opruimen van vervuilde plekken in het groen. Maar ook het planten van bloeiende heesters en bomen behoort tot de mogelijkheden.

Gratis boom
De aanvragen moeten onder andere passen binnen het gemeentelijke groenbeleid en uitvoerbaar zijn. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2010. Ook een gratis boom voor in de voortuin behoort weer tot de mogelijkheden. Een aanvraagformulier is te krijgen bij de stadsdeelkantoren of via www.denhaag.nl/groen.

Den Haag Natuurlijk Groen!
Den Haag, van oudsher een groene stad, doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. Denk aan initiatieven als de Haagse Bomenweek en de Dag van het Park. Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen, Den Haag Natuurlijk Groen! De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, van te genieten en om te verzorgen: samen het groen beleven. Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/groen.

Bron:
Gemeente Den Haag