Jantje Beton overhandigt brandbrief aan commissie verkeersveiligheid

Jantje Beton overhandigt op 13 maart een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin ze oproept te denken aan het buitenspelende kind tijdens de commissievergadering verkeersveiligheid. De organisatie vraagt om de verbetering van het huidige beleid. Zodat kinderen onbekommerd buiten kunnen spelen.

Verkeersveiligheid en vooral langzaam rijdende auto’s zijn een voorwaarde voor kinderen om buiten te kunnen spelen.  Jantje Beton wil meer aandacht voor het buitenspelende kind en wil daarom dat het beleid wordt aangescherpt.  De organisatie vraagt om meer duidelijkheid, betere handhaving en overheidscampagnes tegen te hard rijdende auto’s op plekken waar veel kinderen moeten kunnen zijn. In woonbuurten, straten bij scholen en ook erven zouden kinderen niet bang voor auto’s hoeven zijn.

Aanbieding brandbrief
Jantje Beton overhandigt op 13 maart haar brandbrief aan commissievoorzitter mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) van de commissie verkeersveiligheid. De organisatie doet dit samen met netwerkorganisatie WoonErfGoed. WoonErfGoed zet zich in voor het behoud en de verbetering van de verblijfskwaliteit in woonerven en woonstraten.

Samen buitenspelen is gezonder
Overal in Nederland spelen kinderen minder buiten en zitten ze langer voor de TV en achter de computer. Meer en meer kinderen worden te zwaar. Dat is niet gezond. Bovendien is spelen belangrijk voor de ontwikkeling. Spelen leert kinderen bijvoorbeeld hoe ze vriendjes maken, samenwerken en hun fantasie kunnen gebruiken. Bovendien is buitenspelen ook gewoon erg leuk.

Woonerven
Woonerven zijn uitgevonden om het spelen, verblijven en ontmoeten op straat mogelijk te maken. Automobilisten moeten stapvoets rijden (maximaal 15 kilometer per uur). Veel mensen kennen die maximumsnelheid niet. Het Rijk spreekt vooral over 30 kilometerstraten als het gaat om woongebieden.