Oude Rot­ter­dam­se par­keer­plaats omge­to­verd in Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats in Rot­ter­dam wordt een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin’ Essen­burg in Rot­ter­dam. De bewo­ners­groep Pro­Groen van Rot­­ter­­dam-Delf­s­ha­­ven is de drij­ven­de kracht ach­ter het idee. Het betreft een groen­strook tus­sen het spoor en de wijk Het Nieu­we Wes­ten, in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Met hulp […]

Oude ijs­baan Deven­ter krijgt tij­de­lijk groe­ne face­lift

Het ter­rein van de Oude IJs­baan aan de Rem­brandt­ka­de in Deven­ter krijgt een groe­ne face­lift. Zater­dag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tij­de­lij­ke inrich­ting van het 3000 m² gro­te ter­rein. Er wor­den paden en moes­tui­nen aan­ge­legd en een groot natuur­lijk speel­ter­rein. Voor aan­leg en onder­houd in de komen­de jaren stelt de gemeen­te € […]

Land­schaps­be­heer Zee­land plaatst bord­jes bij oude fruit­ras­sen

Land­schaps­be­heer Zee­land heeft in Aar­den­burg de eer­ste naam­bord­jes geplaatst bij oude hoog­stam­fruit­bo­men. Voor­al in de win­ter is las­tig om te zien om wel­ke soor­ten het gaat en daar­om heeft Land­schaps­be­heer nu bord­jes gemaakt. Vroe­ger ston­den op veel boe­ren­er­ven hoog­stam­fruit­bo­men, maar die zijn ver­dron­gen door moder­ne ras­sen. De laat­ste jaren plan­ten steeds meer men­sen weer hoog­stam­fruit­bo­men […]