Berichten

Een oude parkeerplaats in Rotterdam wordt een groene ontmoetingsplek van en voor de buurt. Dat is het idee achter de ‘PlukTuin’ Essenburg in Rotterdam. De bewonersgroep ProGroen van Rotterdam-Delfshaven is de drijvende kracht achter het idee.

Het betreft een groenstrook tussen het spoor en de wijk Het Nieuwe Westen, in de deelgemeente Delfshaven. Met hulp van buitenaf (Wetenschapswinkel) is voor dit gebied een toekomstperspectief voor stedelijk groen ontwikkeld. De bedoeling is dat bewoners uit de buurt de PlukTuin zelf aanleggen en onderhouden.

Concrete stap naar mogelijk wijkpark
De PlukTuin is de eerste concrete stap naar een mogelijk wijkpark. Dit park is nu nog een wens, maar kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de wijk Het Nieuwe Westen en van de stad Rotterdam. Park Essenburg kan de verbinding gaan vormen van de groenblauwe as langs de Schie en de Heemraadsingel.

 

Bron:
Wetenschapswinkel WUR

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het terrein van de Oude IJsbaan aan de Rembrandtkade in Deventer krijgt een groene facelift. Zaterdag 9 april vindt de aftrap plaats voor de tijdelijke inrichting van het 3000 m2 grote terrein. Er worden paden en moestuinen aangelegd en een groot natuurlijk speelterrein. Voor aanleg en onderhoud in de komende jaren stelt de gemeente € 100.000 ter beschikking.

Op het al ruim 15 jaar braakliggende gebied zou een woontoren komen. Dat plan bleek onhaalbaar door het uitbreken van de crisis in de bouwsector. Het terrein krijgt tijdelijk een groene en sociale functie, in afwachting van het aantrekken van de woningmarkt.

Gratis compost, zaad en plantjes
Een projectgroep bestaande uit OBB (ingenieursbureau voor natuurlijk spelen), Cambio en Transition Town (TT) Deventer gaat er zolang vorm aan geven, samen met omwonenden en andere belangstellenden.

Iedereen kan bijdragen
Iedereen kan bijdragen aan een mooie plek voor alle leeftijden. Activiteiten hiervoor starten op zaterdag 9 april. Een mooi moment, want juist die dag is de jaarlijkse uitdeeldag voor gratis compost. Het parkeerterrein naast de Oude IJsbaan is een van de verdeelpunten voor vijf gratis zakken per huishouden. De projectgroep nodigt iedereen uit om één of meer zakken daarvan te doneren aan de Oude IJsbaan. Zo kan daar vruchtbare grond ontstaan voor mooie en groene initiatieven. Als bedankje geeft TT Deventer gratis zakjes bloemenzaad en (eetbare) plantjes weg voor in de tuin.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Deventer

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Landschapsbeheer Zeeland heeft in Aardenburg de eerste naambordjes geplaatst bij oude hoogstamfruitbomen. Vooral in de winter is lastig om te zien om welke soorten het gaat en daarom heeft Landschapsbeheer nu bordjes gemaakt.

Vroeger stonden op veel boerenerven hoogstamfruitbomen, maar die zijn verdrongen door moderne rassen. De laatste jaren planten steeds meer mensen weer hoogstamfruitbomen om de oude soorten daarmee te behouden.

Bron:
Omroep Zeeland