Land­schaps­be­heer Zee­land plaatst bord­jes bij oude fruit­ras­sen

Land­schaps­be­heer Zee­land heeft in Aar­den­burg de eer­ste naam­bord­jes geplaatst bij oude hoog­stam­fruit­bo­men. Voor­al in de win­ter is las­tig om te zien om wel­ke soor­ten het gaat en daar­om heeft Land­schaps­be­heer nu bord­jes gemaakt.

Vroe­ger ston­den op veel boe­ren­er­ven hoog­stam­fruit­bo­men, maar die zijn ver­dron­gen door moder­ne ras­sen. De laat­ste jaren plan­ten steeds meer men­sen weer hoog­stam­fruit­bo­men om de oude soor­ten daar­mee te behou­den.

Bron:
Omroep Zee­land