Heemstede wil oud tuinbouwgebied een groene bestemming geven

De gemeente wil het oude tuinbouwgebied Manpadslaangebied groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie, maar dit is niet meer het geval. Daarom wordt nu onderzocht of het nodig is enige bebouwing in het gebied toe te staan om andere delen als natuurgebied te kunnen inrichten. Als dit […]

Oud voetbalveld wordt groene long

Vrijwilligers zijn zaterdag gestart met de aanplanting van een grote groene ruimte op de oude voetbalterreinen in het Belgische Brussegem. Tijdens de eerste plantdag werden alvast 2.300 bomen aangeplant. Met de aanplanting van de bomen en struiken krijgt Brussegem een grote groene ruimte met speelvoorzieningen voor de jeugd. De groen long ligt tussen het sportcomplex […]

Goes denkt aan nieuw dorpsbos ten noorden van Oud-Sabbinge

OUD-SABBINGE – Pal ten noorden van Oud-Sabbinge, tegen de dorpskern aan, moet een drie hectare groot bos verrijzen.Dat groengebied dient als compensatie voor de toekomstige uitbreiding van camping De Haas, waarvoor het huidige dorpsbos moet sneuvelen. Het gros van de bewoners wil echter het huidige ruilverkavelingsbosje behouden. Medio vorig jaar stond een aantal inwoners en […]