Berichten

De gemeente wil het oude tuinbouwgebied Manpadslaangebied groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie, maar dit is niet meer het geval. Daarom wordt nu onderzocht of het nodig is enige bebouwing in het gebied toe te staan om andere delen als natuurgebied te kunnen inrichten.

Als dit het geval is, wordt gekeken hoe dit het beste kan worden ingepast. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk belanghebbenden en belangstellenden actief te betrekken bij de plannen. Daarom wordt een begeleidingsgroep gevormd. De groep denkt mee over de plannen voor het gebied en bewaakt de grenzen van wat aanvaardbaar is. De groep kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het college en de raad.

Bron:
Nieuwsbank

Vrijwilligers zijn zaterdag gestart met de aanplanting van een grote groene ruimte op de oude voetbalterreinen in het Belgische Brussegem. Tijdens de eerste plantdag werden alvast 2.300 bomen aangeplant.

Met de aanplanting van de bomen en struiken krijgt Brussegem een grote groene ruimte met speelvoorzieningen voor de jeugd. De groen long ligt tussen het sportcomplex Velocity en de wijk Drinkeling. Sinds de verhuizing van de voetbalploegen naar het nieuwe sportcomplex lagen de velden er verlaten bij. Daarom gaf de gemeente een nieuwe bestemming, die past binnen de werking van de jeugdbeweging KAJ van Brussegem.

Inheemse soorten
“Er zijn inheemse soorten zoals eik, es en beuk aangeplant”, zegt burgemeester Eddie De Block (Open VLD), ook bevoegd voor milieu. “Ouders hebben voor hun kinderen ook een boom geplant in wat het eerste geboortebos in Groot-Merchtem zal worden. De vorige geboorteaanplantingen zijn geboortelanen geworden.”

 

Bron:
Het nieuwsblad

 

 

OUD-SABBINGE – Pal ten noorden van Oud-Sabbinge, tegen de dorpskern aan, moet een drie hectare groot bos verrijzen.

Dat groengebied dient als compensatie voor de toekomstige uitbreiding van camping De Haas, waarvoor het huidige dorpsbos moet sneuvelen. Het gros van de bewoners wil echter het huidige ruilverkavelingsbosje behouden.

Medio vorig jaar stond een aantal inwoners en gemeente voor de bestuursrechter in Middelburg. Dorpelingen maakten daar bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit om het 2,5 hectare grote dorpsbosje te kappen. Goes staakte de procedure om vervolgens alle recreatieplannen in en om Wolphaartsdijk samen te ballen in de Recreatiezone Wolphaartsdijk. Voor de eerste deelprojecten, zoals uitbreiding van campings De Haas in Oud-Sabbinge en Het Veerse Meer, worden dit najaar ruimtelijke procedures in gang gezet.

De gemeente Goes denkt met het drie hectare grote in te planten bos – in het huidige akkergebied – de Oud-Sabbingers voldoende schadeloos te stellen voor het verlies van het dorpsbosje. Dat ligt noordelijk van en direct tegen camping De Haas aan. Ook voor uitbreiding van camping Het Veerse Meer in Wolphaartsdijk moet groencompensatie komen. De gemeente kijkt nog naar een geschikte plek om drie tot vier hectare in te planten.