Goes denkt aan nieuw dorpsbos ten noorden van Oud-Sabbinge

OUD-SABBINGE – Pal ten noorden van Oud-Sabbinge, tegen de dorpskern aan, moet een drie hectare groot bos verrijzen.

Dat groengebied dient als compensatie voor de toekomstige uitbreiding van camping De Haas, waarvoor het huidige dorpsbos moet sneuvelen. Het gros van de bewoners wil echter het huidige ruilverkavelingsbosje behouden.

Medio vorig jaar stond een aantal inwoners en gemeente voor de bestuursrechter in Middelburg. Dorpelingen maakten daar bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit om het 2,5 hectare grote dorpsbosje te kappen. Goes staakte de procedure om vervolgens alle recreatieplannen in en om Wolphaartsdijk samen te ballen in de Recreatiezone Wolphaartsdijk. Voor de eerste deelprojecten, zoals uitbreiding van campings De Haas in Oud-Sabbinge en Het Veerse Meer, worden dit najaar ruimtelijke procedures in gang gezet.

De gemeente Goes denkt met het drie hectare grote in te planten bos – in het huidige akkergebied – de Oud-Sabbingers voldoende schadeloos te stellen voor het verlies van het dorpsbosje. Dat ligt noordelijk van en direct tegen camping De Haas aan. Ook voor uitbreiding van camping Het Veerse Meer in Wolphaartsdijk moet groencompensatie komen. De gemeente kijkt nog naar een geschikte plek om drie tot vier hectare in te planten.