Te voet groen Rot­ter­dam ont­dek­ken

Op 24 sep­tem­ber 2011 rolt Rot­ter­dam de Groe­ne Loper uit met een tocht van 30 km dwars door onont­dekt groen in de stad. De Groe­ne Loper loopt van het Wol­lef­op­pen­groen in Zeven­kamp naar de Tui­nen aan de Maas. De Groe­ne Loper is een eve­ne­ment waar stads­land­bouw, tui­nie­ren, duur­zaam­heid en natuur samen­ko­men. De tocht loopt door […]

Doel Dag van het Park is ont­dek­ken van groen in de stad

Op zon­dag 29 mei vindt voor de zeven­de keer de Dag van het Park plaats in Den Bosch. De gemeen­te orga­ni­seert de dag samen met Buur­ten in Bewe­ging. Dit eve­ne­ment is een ini­ti­a­tief van de ANWB. Doel is bewo­ners het groen in de stad te laten ont­dek­ken. Dit jaar vindt het eve­ne­ment plaats van 12.00 […]