Verpauperd Schinkeleilandengebied nu multifunctioneel park

In het groengebied waar voorheen Hell’s Angels en pitbulls hun uitvalsbasis hadden, is in de periode van 2005-2010 een nieuw park aangelegd dat bestaat uit vier eilanden; ieder met een eigen karakter. Het gebied in Amsterdam-Zuid wordt omsloten door een fiets- en voetpad en kenmerkt zich als een mooi sport- en recreatiegebied voor bewoners van […]

Randstad: Nu keuzes maken voor de lange termijn

Projectleider Bart Vink (VROM) van het Project Randstad 2040 merkt dat ruimtelijke ordening burgers raakt. “Veel burgers hebben gereageerd op bijvoorbeeld de ruimtelijke agenda van De Volkskrant. De veranderingen in Nederland, en met name in de Randstad, zijn groot. De bevolking en de werkgelegenheid zijn de afgelopen decennia sterk gegroeid. Resultaten zijn bijvoorbeeld VINEX-wijken en […]

De ruimtelijke vraagstukken van de toekomst voor de beleidsagenda van nu

Het rapport is geschreven naar aanleiding van het verzoek van de minister van VROM om een verkenning uit te voeren van de ruimtelijke vraagstukken die zich tussen 2020 en 2040 zullen voordoen en waarvan de effecten en/of de oorzaken kunnen worden beïnvloed door het ruimtelijke beleid. Hiertoe bieden RPB en MNP een korte inventarisatie van […]