Berichten

In het groengebied waar voorheen Hell’s Angels en pitbulls hun uitvalsbasis hadden, is in de periode van 2005-2010 een nieuw park aangelegd dat bestaat uit vier eilanden; ieder met een eigen karakter. Het gebied in Amsterdam-Zuid wordt omsloten door een fiets- en voetpad en kenmerkt zich als een mooi sport- en recreatiegebied voor bewoners van de stad.

Veranderingen in de directe omgeving, zoals de renovatie van het Olympisch Stadionterrein, naar een ontwerp van Buro Sant en Co landschapsarchitectuur, en de komst van woningbouw in het Olympisch Kwartier, vroegen om een herinrichting van de Schinkeleilanden, zodat ze voor een groter publiek betekenis zouden krijgen. De sfeer en het karakter van de eilanden wordt grotendeels bepaald door het Olympisch Kwartier als nieuwe woonwijk en het Olympisch Stadion.

De daarbij centraal staande thema’s sport en recreatie zijn terug te vinden in het stadion en het naastgelegen park Schinkeleilanden en dragen bij aan de leefbaarheid van de woonwijk.

Lees het volledige artikel en bekijk foto´s op Straatbeeld »

Bron:
Straatbeeld
 

Projectleider Bart Vink (VROM) van het Project Randstad 2040 merkt dat ruimtelijke ordening burgers raakt. “Veel burgers hebben gereageerd op bijvoorbeeld de ruimtelijke agenda van De Volkskrant. De veranderingen in Nederland, en met name in de Randstad, zijn groot. De bevolking en de werkgelegenheid zijn de afgelopen decennia sterk gegroeid. Resultaten zijn bijvoorbeeld VINEX-wijken en veel nieuwe wegen. Het landschap is onder andere daardoor ingrijpend veranderd, net als het karakter van onze steden. Niet elke verandering wordt als verbetering ervaren. Met name het gevoel van drukte en de afnemende openheid is voor velen een zorg voor de toekomst. Daarom tonen ook nu veel mensen zich betrokken bij vragen over onder andere de inrichting van de Randstad in de komende decennia”.

Volledige informatie:
Download hier het artikel
Lees hier de Nieuwsbrief Randstad 2040

Ook interessant:
Nota Ruimte, beleid, Groene Hart

Bron:
VROM

Het rapport is geschreven naar aanleiding van het verzoek van de minister van VROM om een verkenning uit te voeren van de ruimtelijke vraagstukken die zich tussen 2020 en 2040 zullen voordoen en waarvan de effecten en/of de oorzaken kunnen worden beïnvloed door het ruimtelijke beleid. Hiertoe bieden RPB en MNP een korte inventarisatie van de trends en vraagstukken op ruimtelijk gebied die zich op lange termijn zullen aandienen en al in de huidige kabinetsperiode aandacht verdienen. Hierbij is steeds uitgegaan van een voortzetting op hoofdlijnen van het huidige beleid