Randstad: Nu keuzes maken voor de lange termijn

Projectleider Bart Vink (VROM) van het Project Randstad 2040 merkt dat ruimtelijke ordening burgers raakt. “Veel burgers hebben gereageerd op bijvoorbeeld de ruimtelijke agenda van De Volkskrant. De veranderingen in Nederland, en met name in de Randstad, zijn groot. De bevolking en de werkgelegenheid zijn de afgelopen decennia sterk gegroeid. Resultaten zijn bijvoorbeeld VINEX-wijken en veel nieuwe wegen. Het landschap is onder andere daardoor ingrijpend veranderd, net als het karakter van onze steden. Niet elke verandering wordt als verbetering ervaren. Met name het gevoel van drukte en de afnemende openheid is voor velen een zorg voor de toekomst. Daarom tonen ook nu veel mensen zich betrokken bij vragen over onder andere de inrichting van de Randstad in de komende decennia”.

Volledige informatie:
Download hier het artikel
Lees hier de Nieuwsbrief Randstad 2040

Ook interessant:
Nota Ruimte, beleid, Groene Hart

Bron:
VROM