Berichten

Op dinsdag 11 december reikt Dirk de Jager namens de gemeente Amsterdam de Groene Speld uit aan een persoon of instantie die op uitmuntende wijze bijdraagt aan duurzaam bouwen in Amsterdam.
Daarnaast reikt wethouder Van Poelgeest de Zuiderkerkprijs uit voor het beste woningbouwproject van het afgelopen jaar. Wethouder Carolien Gehrels reikt de Geurt Brinkgreve Bokaal uit voor het beste renovatie- of herontwikkelingsproject.
Nominaties Groene Speld
– Co-Green voor het project Stadstuin Overtoom op initiatief van Eigen Haard, ERA-Contour, Oranje en KOW architecten
– Christiaan Brester voor zijn persoonlijke inzet voor duurzaamheid, waaronder SunRoots en ‘Herman de zonnestroomverdeler’
– Het Klaverblad voor het team bestaande uit Stichting Bijzonderwijs Amsterdam, Jansen de Jong Bouw en Projectontwikkeling, BBHD Architecten, Van Panhuis installatietechniek, Bureau Landstra en stadsdeel Zuidoost
– Paul de Ruiter voor zijn oeuvre als pionier duurzaam bouwen.
Jury
Jury van de Groene Speld bestaat uit: Pieter Hameetman (voorzitter), Marjan Minnesma en Pauline Westendorp.
Klimaatneutraal
Voor de gemeente Amsterdam is duurzaamheid een leidend principe bij de planvorming, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw. Zo heeft de gemeenteraad unaniem de ambitie vastgesteld om vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal te maken.
Ontwikkeling stimuleren
In steeds meer projecten staat duurzaamheid hoog op de agenda en in toenemende mate pakken opdrachtgevers, adviseurs, onderzoekers en architecten de uitdaging op. Om deze ontwikkeling te stimuleren wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt: De Groene Speld. Deze prijs is bestemd voor een persoon of instantie die aantoonbaar uitmuntend bezig is met duurzaamheid in de bestaande bouw en/of nieuwbouw in Amsterdam. Het kan hierbij gaan om een bouwproject, maar ook om een onderzoek of een bijzonder initiatief.
Bron:
Gemeente Amsterdam

Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000.

Het beste ontwerp vanuit scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten wordt beloond met een kunstobject. De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag Groene Speelplekken wordt bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking op 12 oktober op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

Initiatiefnemers
De prijsvraag is een van Plant Publicity Holland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de stichting Entente Florale Nederland.

 

De genomineerden zijn:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau Gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Het Groene Eiland, OBS De Wiekslag, Voorst; Ontwerp: Heleen Eshuis, InhetWild, Voorst, Opdrachtgever: Gemeente Voorst.
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
 • School- en Buurtplein in De Kamp, Lelystad; Ontwerp: DonkerGroen, Sneek i.s.m. Montesorieschool De Wildzang, Lelystad; Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurspeelplek De Vrijbuiter, Oostheem, Zoetermeer, Ontwerper Henry van Hoof, Ingenieursbureau Zoetermeer; Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Jeugdsite te Alveringem (B); Ontwerper: Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap i.s.m. Mozaiek, Gent (B); Opdrachtgevers: Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem(B)
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje

Hoge kwaliteit
De voorzitter van de jury Leendert Koudstaal, directeur van stichting ElemenTree, is enthousiast over de kwaliteit van de inzendingen. Het was niet eenvoudig om tot de uiteindelijke nominaties te komen er was dus veel concurrentie.

Koudstaal constateert dat er in deze editie op vrijwel alle in de prijsvraag gestelde criteria meer aandacht voor met name het beheer, veelal samen met kinderen en ook voor de veiligheid. “We hebben zeer realistische ontwerpen gezien, met balans in beplanting en (natuurlijke) speelaanleidingen. Opvallend waren enkele mooie integrale ontwerpen waarbij verschillende functies in parken of rond scholen zijn gecombineerd”.

Veel scholen, bijna de helft van het aantal inzendingen, hebben de stoute schoenen aangetrokken om de schoolpleinen om te  vormen in prachtige groene speel- verblijfsplekken. Aandachtspunt voor een volgende editie is zeker de stedenbouwkundige samenhang, waardoor het natuurlijk spelen een centrale plek in de woonwijken kan krijgen.

Criteria
De jury beoordeelde de volgende aspecten: kwaliteit van het ontwerp, mede in relatie tot de beleving van het kind; feitelijke en technische realisering; financiële onderbouwing in combinatie met het beplantingsplan en beheer; ruimtelijke kwaliteit en tenslotte de veiligheidsaspecten. Dit gebeurde op basis van de criteria die te voren aan de deelnemers bekend waren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenten. Daarnaast willen de initiatiefnemers scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten stimuleren om hier op in te haken. 

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury is als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree)

Vanuit het Kind

 • Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
 • Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad),
 • Sigrun Lobst (Speeldernis)

Aanleg/onderhoud/veiligheid

 • Ton van Dalen (Boomkwekerij)
 • Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
 • Rick Spalink (Repcon BV)

Gemeentelijke inbedding

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
 • Daniel Mol (Bureau MolDonkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Eind vorige week vond de laatste jureringsronde van de Groene Speelplekkencompetitie in Boskoop plaats. De jury heeft de 10 nominaties vastgesteld en tevens de winnaar verkozen. 

De winnaar wordt tijdens het symposium dat wordt gehouden op 7 oktober 2009 in Arnhem, tijdens het 10-jarig jubileum van Entente Florale Nederland, bekendgemaakt.

Behoefte aan groene speelplekken
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groenbeleid en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van kinderen in hun gemeente.

Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen.

Groen moet in het ontwerp en in het spel een centrale plaats innemen. Het ingezonden ontwerp moet uiterlijk in de periode 1 januari 2008 – 31 december 2010 daadwerkelijk zijn uitgevoerd.Het winnende ontwerp wordt beloond met €10.000.

Competitie krijgt vervolg in Duitsland
Naar aanleiding van het succes in Nederland, start ook dit jaar ook in Duitsland de wedstrijd ‘Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?’. Download hier de Duitse folder voor meer informatie »

10 nominaties

Voor kinderen door kinderen  gemeente Amersfoort 
Totempaal  Basisschool, Apeldoorn 
Groen Actief  stichting Speelhof Hoogezael, Middelburg 
Bolwerk van het Groene Spelen  gemeente Lisse 
Veni Vidi Vici  gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost 
Natuurlijk spelen zoals vroeger  gemeente Arnhem 
Van Waterlast tot Waterlust  landschapsbeheer Groningen 
Groen op school  Vrije school Widar, Delft 
Magic Moments  basisschool ’t Anker, Amersfoort 
Natuurlijk spelen voor en door bewoners  deelgemeente Charlois, Rotterdam