Berichten

Iedereen die natuur, milieu en duurzaamheid belangrijke onderwerpen vindt, kan voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezingen achterhalen welke partij het beste bij hem/haar past. Op www.groenekieswijzer.nl staat wat de partijen vinden over 22 milieuonderwerpen, van natuurbescherming tot kernenergie.

De verkiezingen van 9 juni zijn van groot belang voor de bescherming van de natuur, het schoner maken van het milieu en het verduurzamen van de economie. De Groene Kieswijzer laat zien wat de Nederlandse politieke partijen daar van vinden. Het invullen van de Groene Kieswijzer kost vijf minuten. Daarna weet de kiezer welke partij het beste bij zijn groene standpunten past.

Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten, op de PVV na, werkten mee aan een analyse van hun plannen op onderwerpen als de toekomstige energiehuishouding van ons land, natuurbescherming en de mogelijkheden voor een groene economie.

 


Initiatiefnemers
De Groene Kieswijzer voor deze verkiezingen is gemaakt door Natuur en Milieu, De12Landschappen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. De Groene Kieswijzer is een initiatief van Natuur en Milieu. Voor de komende verkiezingen hebben de zeven grote landelijke organisaties de handen ineen geslagen in een unieke samenwerking om het belang van een groene toekomst te benadrukken.

Start de Groene Kieswijzer »

Bron:
Natuur en Milieu 
 

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009 is dit jaar gewonnen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekendgemaakt op de Kennisdag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het project uit 150 inzendingen.

Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuwsbrief waarmee bezoekers en omwonenden van stadsparken hun belevenissen in het park en kennis over de natuur delen. De eerste editie van Parknatuur.nl verschijnt sinds begin 2009 in het Utrechtse Park Transwijk.

Alledaagse natuur
De nieuwsbrief gaat over alledaagse natuur in de directe leefomgeving van burgers, spreekt gewone-mensen-taal en ziet er kleurrijk en stads uit. Zo sluit Parknatuur.nl aan bij de interessewereld van ‘gewone’ mensen en maken we daadwerkelijk contact.

Groen heeft grote waarde
De jury is zeer enthousiast over en gecharmeerd van dit initiatief. De rol van het park wordt helder en creatief omschreven en zichtbaar gemaakt. Het is een goede manier om toekomstige generaties te betrekken bij natuur en cultuurhistorie. Groen heeft een grote waarde voor het stedelijk gebied, de burgers, hun welzijn en welbevinden. Het project past daarmee zeer goed binnen het thema ‘Contact’. Eindoordeel van de jury: een inspirerend project en een goed en kopieerbaar voorbeeld voor andere parken in Nederland.

Tweede prijs
Op de tweede plaats koos de jury voor het project Natuurgolfbaan Gaasterland (FR) van de gelijknamige stichting en de derde plaats was weggelegd voor Behoud en verbetering woon- en leefomgeving Zeijen (DR).

De Publieksprijs van 1.000 euro werd dit jaar uitgereikt aan Natuurlijk Contact met Curringherveld (GR).

Voor het eerst werd er een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een project dat veel belooft voor de toekomst. De cheque van 500 euro ging dit jaar naar De Nieuwe Wildernis in Drenthe.

Bestuurslid van Nationaal Groenfonds, Prof. drs. Jaap van Duijn reikte de prijzen uit tijdens de plenaire bijeenkomst op de Kennisdag Samen voor Natuur in Velp.

Bron:
Nationaal Groenfonds

 

In ruim 20 gemeenten in Nederland zijn veelbelovende nieuwe soorten en cultivars laanbomen aangeplant, waaraan waarnemingen verricht worden. Daarnaast worden waarnemingen gedaan aan bestaande aanplanten en wordt jaarlijks een thema uitgediept.
Alle bomen worden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. We kijken onder meer naar de invloed van de verzorging na aanplant, de verharding rond het plantgat, ziekten en plagen, strooizout, zeewind, strenge winters en hoge grondwaterstand.