Berichten

Over 13 dagen vindt de tweede editie van het evenement TEDxZwolle plaats in Nieuwe Buitensocieteit Zwolle. Landschapsarchitect Niek Roozen zal tijdens dit evenement een TEDxTalk verzorgen over de waarde van groen in de stad.

“Het thema van de dag is Climate, Active, Cities”

Roozen is een autoriteit op het gebied van vergroening van steden. Roozen werkte in de afgelopen decennia aan een groot aantal grootschalige groenprojecten in binnen- en buitenland, zoals stadsparken, themaparken en tentoonstellingen. Zo was hij het brein achter het ontwerp van de Floriade in 2002 en was hij tevens hoofdontwerper van Floraliën Nederland in 2014. Bekijk hier de website voor meer informatie over projecten van Niek Roozen.
Tijdens het evenement zullen verschillende (inter)nationale sprekers hun visie op het thema Climate, Active, Cities met het publiek delen. Denk bijvoorbeeld aan journaliste Tracy Metz, ondernemer David Saddington en Henk Ovink, als senior adviseur verbonden aan de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force in de VS.

Deze week is de vierde nieuwsbrief van de campagne Groen Loont, met als thema €˜Groen en Gezondheid€™, verstuurd naar onder meer de politiek, overheid, bouw-, groen-, en gezondheidssector. In deze nieuwsbrief staan de economische baten van groen voor de gezondheid centraal.
Een groene omgeving maakt mensen immers beter en draagt bij aan  hun gezondheid en welzijn, waardoor de zorgkosten lager worden.
Roger van Boxtel: Door gebrek aan groen holt de gezondheid achteruit
Centraal in deze nieuwsbrief staat het interview met Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. De gezondheid van de jeugd gaat achteruit volgens Van Boxtel en dat heeft te maken met het gebrek aan groen. Menzis werkt aan het verstevigen van de relatie tussen groen en gezondheid. €œHet feit dat groen van grote waarde is voor een gezonde samenleving wordt door steeds meer mensen en organisaties gedragen.€
De Groene Stad biedt oplossingen voor stijgende zorgkosten
De kosten van de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg) stijgen in Nederland de komende vijftien jaar tot meer dan 100 miljard euro, mogelijk zelfs 140 miljard euro. De Groene Stad biedt oplossingen. In het boek Groen Loont! is berekend met hoeveel euro’s de zorgkosten kunnen verminderen door stedelijk groen.
Eerder gezond in groene zorginstelling
Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven realiseerde een zogenoemde pyjamatuin. In de grote, glazen kas met olijfbomen kunnen patiënten even ontsnappen aan de steriele en klinische sfeer van het ziekenhuis.
Samenwerken is sleutel voor succesvolle koppeling tussen groen en gezondheid
De gemeente Leeuwarden ontving tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland als enige van alle genomineerden het certificaat bijzondere waardering voor Groen en Gezondheid. Het streven van de gemeente Leeuwarden is er vooral op gericht het groen zodanig in te richten en toegankelijk te maken dat mensen (jong en oud) het ook daadwerkelijk gebruiken.
Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief €˜Groen en Gezondheid€™ maakt onderdeel uit van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal zijn er vier nieuwsbrieven verschenen, waarvan nummer 3 Groen en Werken opgenomen is in het magazine De Groene Stad. In deze nieuwsbrieven laten uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon-, leef- en werkomgeving.

Extra informatie

 
 

De afname van het groen in stedelijk gebied is vanuit het gezondheidsoogpunt niet wenselijk. Groen is van belang voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg, want wie in het groen woont, voelt zich niet alleen gezonder, maar is het ook. 
“Nu dat gegeven met wetenschappelijk onderzoek wordt onderbouwd, is het tijd om partijen bij elkaar te krijgen om ook daadwerkelijk een groene en gezonde leefomgeving te realiseren”, aldus Jolanda Maas , verbonden aan het EMGO+ Instituut van het VU Medisch Centrum.
Investeren in groen
Het investeren in groen wordt beter betaalbaar door samenwerking, maar ook door de functies van het groen met elkaar te combineren.
“Leg bijvoorbeeld een groen dak aan op een ziekenhuis; een daktuin is functioneel als waterberger en bevordert tevens de gezondheid van de patiënten. Zoek samenwerking met partners en deel de kosten door functiecombinaties”,  benadrukte Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, tijdens het symposium van Entente Florale.
Groene gevel
Naast artikelen over groen en gezondheid in de nieuwsbrief, wordt er ook aandacht besteed aan het groene gevel project in de Arnhemse wijk Spoorhoek. Eind vorig jaar is deze verticale tuin geopend. Naast het positieve effect van zo’n stukje groen voor de leefbaarheid in deze zeer verdichte wijk, laat dit innovatieve groene project ook de noodzaak daarvan zien als het gaat om klimaatverandering. Steden moeten klimaatbestendig worden ingericht vanwege het hitte-eilandeffect, want de opwarming van steden heeft nadelige gevolgen op de gezondheid van de mens.