De Groe­ne Stad geïn­spi­reerd door geslaag­de twee­de edi­tie TEDx­Zwol­le

Op 28 janu­a­ri vond de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le plaats in de Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit. Een inspi­re­ren­de dag van­uit de TED-filo­so­­fie van ‘ide­as worth sprea­ding’, die dit maal in het teken stond van kli­maat­be­sten­di­ge ste­den. Veer­tien bin­­nen- én bui­ten­land­se spre­kers deel­den hun visie op kli­maat, water en duur­zaam­heid met het publiek. Thema’s Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of […]

In gesprek met… land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen

Aan­staan­de woens­dag is hij één van de spre­kers tij­dens de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le: inter­na­ti­o­naal bekend land­schaps­ar­chi­tect en “mis­ter Flo­ri­a­de” Niek Roozen. In Zwol­le zal Roozen spre­ken over de waar­de van groen in ste­den, een onder­werp dat naad­loos past bin­nen het the­ma van de dag: ‘Cli­ma­te, Acti­ve, Cities’. Dat Roozen recht van spre­ken heeft, moge […]

TEDx­Zwol­le: Nog 13 dagen!

Over 13 dagen vindt de twee­de edi­tie van het eve­ne­ment TEDx­Zwol­le plaats in Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit Zwol­le. Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen zal tij­dens dit eve­ne­ment een TEDx­Talk ver­zor­gen over de waar­de van groen in de stad. “Het the­ma van de dag is Cli­ma­te, Acti­ve, Cities” Roozen is een auto­ri­teit op het gebied van ver­groe­ning van ste­den. Roozen werk­te in […]