Berichten

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, heeft het juninummer van het magazine De Groene Stad, “Inspiratiebron voor infra, bouwen en groen” in ontvangst genomen. Dit gebeurde op 6 juni tijdens het jubileumcongres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Het magazine werd haar aangeboden door Jan Driessen, ambassadeur van Entente Florale Nederland, een van de dragende organisaties van De Groene Stad. In haar dankwoord onderstreepte de VNG-voorzitter dat het groen essentieel is voor de leefomgeving en steeds belangrijker wordt.

“Zorgvuldig omgaan met groen”
Annemarie Jorritsma schreef in haar kwaliteit van voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere het voorwoord voor deze uitgave van het magazine. Zij zegt daarin onder meer dat gemeentebestuurders, ondanks de bezuinigingen, er nu voor moeten waken dat zij zorgvuldig met hun groen omgaan. “Groen in dorpen en steden is geen kostenpost, maar een investering voor de werk- en leefomgeving van onze bewoners”.  De VNG is samen met het Nicis Institute en het ministerie van EL&I partner van Entente Florale Nederland (competitie Groenste stad/dorp van Nederland)  om het groen de komende jaren nog beter te positioneren in de Nederlandse gemeenten.

‘Bomen en struiken leveren meerwaarde op’
Het juni nummer van het magazine De Groene Stad geeft weer een aantal voorbeelden. Zo vertelt wethouder Sander Dekker hoe Den Haag bewust investeert in een groene, leefbare stad. Verder wordt aandacht besteed aan de positieve impact die het Olympisch Park in Londen heeft op een verpauperde regio. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM, het grootste  bouwbedrijf van Nederland geeft aan waarom deze bouwer nu de aandacht richt op groen en duurzaamheid.  Het berekenen van de (economische) waarde van het groen wordt steeds belangrijker. In dit kader worden enkele projecten van TEEB Stad, waaraan elf Nederlandse steden meedoen,  onder de loupe genomen. “Bouwen en ontwikkelen doe je niet alleen met asfalt en steen, maar je doet het ook met groen ”, zegt de Haarlemse wethouder Van Doorn. “Juist die bomen en struiken leveren meerwaarde op. Dus moet je het over groen al in een vroeg stadium van de planvorming hebben”.

 

 

Een groeiend aantal Nederlandse steden doet mee aan initiatieven voor voedselproductie in de stad en de stadsrandzone. Deze voedselproductie is bestemd voor de lokale inwoners. In theorie kan een stad voor ongeveer 10 procent zelfvoorzienend zijn. De procedures tot toestemming voor een stadstuin duren nog lang, maar uitgebreide plannen zijn er wel. De integratie van stedenbouw, voeding en groen verbindt actuele thema’s als gezondheid, groen, duurzaamheid, tijdelijk ruimtegebruik en de relatie tussen stad en regio.

Volgens Annelies Kuiper (‘dakboerin’) is er in Nederland 345 miljoen vierkante meter plat dak beschikbaar. Een aanzienlijk deel daarvan is geschikt voor de aanleg van een moestuin op het dak. Dit geldt voor zowel particuliere als overheidsgebouwen. Stadslandbouw in de vorm van platdaken kent de volgende voordelen:
• De moestuin fungeert als isolatie, regenwater afvang en leefruimte voor insecten en vogels. Absorptie van regenwater kan bij overmatige neerslag schade aan de riolering voorkomen.
• De grond is – in tegenstelling tot op braakliggende terreinen in de stad – niet vervuild.
• Er zijn meer zonne-uren dan in een gewone tuin.
• Daktuinen nemen CO2 op en bevorderen de luchtkwaliteit.
• Daktuinen verminderen transportvervuiling, omdat de oogst in de buurt wordt gegeten.
• Het voedsel komt verser en gezonder bij de consument.
• Door daktuinen kunnen kinderen leren hoe groente en fruit groeien.

Steeds meer gemeenten ondersteunen stadslandbouw-initiatieven
Diverse gemeenten experimenteren met het concept stadslandbouw. Zij ondersteunen uiteenlopende initiatieven met subsidie. De gemeente Almere lanceerde bijvoorbeeld een Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. In deze stichting ligt de nadruk op het creëren van een gezonde stad waaraan landbouw en voedsel een belangrijke bijdrage leveren. Het doel is dat deze initiatieven, na eventueel een startperiode met subsidie, bedrijfsmatig gaan functioneren. Andere betrokken steden zijn Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ondanks welwillendheid van gemeenten kan de ontwikkeling van initiatieven nog veel tijd in beslag nemen. De gemeente Haarlem geeft bijvoorbeeld aan dat alle gebruikelijke ruimtelijke procedures gevolgd moeten worden.

Stadslandbouw legt nieuwe verbindingen tussen stad en regio
Vanuit het uitgangspunt dat landbouwpotenties volop moeten worden benut in zowel stad als regio, ontstaan er nieuwe verbindingen tussen steden en regio’s. Een verandering ten opzichte van traditionele landbouw is dat er wordt gezocht naar vraaggestuurde ontwikkeling. Startpunt hierbij is een scherpe vraagarticulatie vanuit de stad.

Bron:
Nicis Institute

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft gisterenmiddag de poster en het boek ‘Groen Loont’ in ontvangst genomen.  Deze uitreiking uit handen van Bert Gijsberts, namens de initiatiefnemers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Gijsberts benadrukte in zijn toespraak dat in deze campagne de economische waarde van het groen centraal staat en niet de gemeentelijke bezuinigingen. “Het boek en de poster ‘Groen Loont!’ geven informatie over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s.

Nederlandse gemeenten
Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” Jorritsma liet weten deze campagne een goed initiatief te vinden en nam met veel genoegen de poster en het boek  in ontvangst. Ze beloofde deze informatie zeker onder de aandacht te brengen van de Nederlandse gemeenten.

Initiatiefnemers Groen Loont
De initiatiefnemers van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting. Met deze actie informeren ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen. In 2011 verschijnen vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs en concrete voorbeelden uit de praktijk.

Burger
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers  betrokken bij deze campagne. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen, zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht. 

Downloaden

Bert Gijsberts overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Groen Loont’ aan Annemarie Jorritsma

Deze website is powered by Groenforum Nederland, Plant Publicity Holland en mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

Hoogstamhovenier Frans Jansen overhandigde onlangs het eerste exemplaar van het boekje ‘Fruitbomen aan de Bloemendaalseweg’ aan wethouder Hans van den Akker (Economische Zaken en stadsmarketing) van de gemeente Gouda.

Het boekje is een onderdeel van het door Landschapsbeheer Zuid-Holland geleidde project Hoogstamboomgaarden aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Deze weg vormt met zijn oude boerderijen, weilandjes, knotbomen en boomgaarden een bijzonder restant polderlint in het noordelijk deel van de stad Gouda.

 

 

 

 

 

Herstel van karakteristieke hoogstamfruitboomgaarden
De werkgroep Groen van de Vereniging Behoud Bloemendaalseweg (VBB) vroeg vorig jaar de hulp van Landschapsbeheer Zuid-Holland bij het behoud en herstel van de karakteristieke hoogstamboomgaarden aan de weg.
Landschapsbeheer Zuid-Holland zorgde voor nieuwe bomen en beschermmaterialen, verzorgde cursussen voor zomer- en wintersnoei en richtte samen met de bewoners een hoogstambrigade op met bijna 25 vrijwilligers die een groot deel van het beheer van de boomgaarden op zich nam. Daarbij hoort ook de aanplant van 50 nieuwe fruitbomen. Om de bekendheid met deze bijzondere stadsboomgaarden verder te vergroten werd ook een boekje gemaakt dat ook een plek zal krijgen bij de VVV Gouda. Hoogstamhovenier Frans Jansen die ook de cursussen van Landschapsbeheer verzorgt schreef de tekst over dit unieke stukje stadslandschap.

Groen Gouda als stadsmarketing
Wethouder Van den Akker gaf aan dat duurzaamheid een belangrijk speerpunt is voor het nieuwe college, en dat een mooi, groen Gouda en de verbinding met het omringende land een belangrijk onderdeel is voor de stadsmarketing. Ook was hij content met dit burgerinitiatief dat volgens hem op meer plekken navolging verdient.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland