Annemarie Jorritsma neemt juninummer van Groene Stad magazine in ontvangst

De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Annemarie Jorritsma, heeft het juninummer van het magazine De Groene Stad, “Inspiratiebron voor infra, bouwen en groen” in ontvangst genomen. Dit gebeurde op 6 juni tijdens het jubileumcongres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Het magazine werd haar aangeboden door Jan Driessen, ambassadeur van Entente Florale Nederland, een van de dragende organisaties van De Groene Stad. In haar dankwoord onderstreepte de VNG-voorzitter dat het groen essentieel is voor de leefomgeving en steeds belangrijker wordt.

“Zorgvuldig omgaan met groen”
Annemarie Jorritsma schreef in haar kwaliteit van voorzitter van de VNG en burgemeester van Almere het voorwoord voor deze uitgave van het magazine. Zij zegt daarin onder meer dat gemeentebestuurders, ondanks de bezuinigingen, er nu voor moeten waken dat zij zorgvuldig met hun groen omgaan. “Groen in dorpen en steden is geen kostenpost, maar een investering voor de werk- en leefomgeving van onze bewoners”.  De VNG is samen met het Nicis Institute en het ministerie van EL&I partner van Entente Florale Nederland (competitie Groenste stad/dorp van Nederland)  om het groen de komende jaren nog beter te positioneren in de Nederlandse gemeenten.

‘Bomen en struiken leveren meerwaarde op’
Het juni nummer van het magazine De Groene Stad geeft weer een aantal voorbeelden. Zo vertelt wethouder Sander Dekker hoe Den Haag bewust investeert in een groene, leefbare stad. Verder wordt aandacht besteed aan de positieve impact die het Olympisch Park in Londen heeft op een verpauperde regio. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van BAM, het grootste  bouwbedrijf van Nederland geeft aan waarom deze bouwer nu de aandacht richt op groen en duurzaamheid.  Het berekenen van de (economische) waarde van het groen wordt steeds belangrijker. In dit kader worden enkele projecten van TEEB Stad, waaraan elf Nederlandse steden meedoen,  onder de loupe genomen. “Bouwen en ontwikkelen doe je niet alleen met asfalt en steen, maar je doet het ook met groen ”, zegt de Haarlemse wethouder Van Doorn. “Juist die bomen en struiken leveren meerwaarde op. Dus moet je het over groen al in een vroeg stadium van de planvorming hebben”.