Inzaai­en natuur­tuin van start

De nat­te natuur­tuin is klaar om inge­zaaid te wor­den. Loui­se Fres­co, ini­ti­a­tief­neem­ster van de tuin, strooi­de de eer­ste zaden rond. Loui­se Fres­co zaait eer­ste bloem­za­den in de natuur­tuin. Eco­loog Wie­ger Wame­link kijkt toe. De nat­te natuur­tuin is ont­staan met het oog op het cen­­ten­­ni­al-feest van Wage­nin­gen UR. Over twee jaar bestaat het aca­de­misch onder­wijs in […]

Tuin van het jaar is bekend!

De vak­ju­ry van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heeft de eigen­tijd­se land­schaps­tuin / natuur­tuin van de fami­lie San­ders in Dalen geko­zen tot ‘Tuin van het Jaar 2015’. Deze tuin is aan­ge­legd door Reu­vers Buro voor Groe­ne Ruim­tes in Aal­den. De publieks­prijs gaat naar de archi­tec­to­ni­sche moder­ne tuin van de fami­lie Teeuw­sen in Aal­ten, gemaakt door Hove­niers­be­drijf Esse­link in […]

Natuur­tuin ‘de Sla­t­ui­nen’ ver­bor­gen para­dijs­je in Amster­dam

Een “ver­bor­gen para­dijs­je” wordt het wel genoemd: Natuur­tuin de Sla­t­ui­nen. Naast de gro­te bon­te specht, esdoorns en riet­or­chis vin­den mid­den in het hec­ti­sche Stads­deel West nog tal­lo­ze ande­re soor­ten bloemen,planten, vogels en klei­ne zoog­die­ren hier een rus­ti­ge plek: een bij­zon­de­re plek, die ook op een bij­zon­de­re manier wordt beheerd. Zo wordt er bij­voor­beeld afge­zien van […]