Natuur­tuin ‘de Sla­t­ui­nen’ ver­bor­gen para­dijs­je in Amster­dam

Een “ver­bor­gen para­dijs­je” wordt het wel genoemd: Natuur­tuin de Sla­t­ui­nen. Naast de gro­te bon­te specht, esdoorns en riet­or­chis vin­den mid­den in het hec­ti­sche Stads­deel West nog tal­lo­ze ande­re soor­ten bloemen,planten, vogels en klei­ne zoog­die­ren hier een rus­ti­ge plek: een bij­zon­de­re plek, die ook op een bij­zon­de­re manier wordt beheerd. Zo wordt er bij­voor­beeld afge­zien van het gebruik van che­mische­be­strij­dings­mid­de­len en wordt de plan­ten­soor­ten­sa­men­stel­ling bepaald door de mili­eu­fac­to­ren ter plek­ke en onder­lin­ge con­cur­ren­tie.
 
De tuin is elke don­der­dag open:
okto­ber tot en met maart : 10:00- 16:00
april tot en met sep­tem­ber: 9:00–17:00
 
En elke eer­ste zon­dag van de maand van 13:00–16:00. Er is op zon­dag meest­al een gra­tis rond­lei­ding, neem van te voren con­tact met ons op indien u er zeker van wil zijn of de rond­lei­ding door­gaat.
Bui­ten deze tij­den kun­nen groe­pen een afspraak maken. Excur­sie­kos­ten: 30 euro voor 1,5 uur.
Voor meer infor­ma­tie: +31204124361 of slatuinen@tiscali.nl
 
 
Bron: http://www.natuurtuin-slatuinen.nl/