Inzaaien natuurtuin van start

De natte natuurtuin is klaar om ingezaaid te worden. Louise Fresco, initiatiefneemster van de tuin, strooide de eerste zaden rond.
Louise Fresco zaait eerste bloemzaden in de natuurtuin. Ecoloog Wieger Wamelink kijkt toe.
De natte natuurtuin is ontstaan met het oog op het centennial-feest van Wageningen UR. Over twee jaar bestaat het academisch onderwijs in Wageningen 100 jaar. De tuin moet dan tot volle wasdom zijn gekomen. Ecoloog Wieger Wamelink, verantwoordelijk voor de soortenrijkdom van de tuin, heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.
De afgelopen weken lag de tuin er bij als een nieuwe vijver. Regen en kwelwater vonder er hun weg. Vorige week liep de vijver plotseling leeg: het overtollige water stroomde weg naar de sloot langs Droevendaal. Wat resteert is een greppel met water en een brede, modderige overstromingsvlakte. Volgens plan overigens. De vlaktes vormen een plas-drasgebied voor blauwgrasland-achtige vegetatie.
Dan hebben we het over tal van soorten, waaronder dotterbloem, trilgras, valkruid, moerasviooltje, Spaanse ruiter en kale jonker. Om die typische vegetatie is het allemaal te doen. De tuin verwijst naar de blauwgraslanden waar het Binnenveld pak’m beet een eeuw geleden vol mee stond. In het kader van het eeuwfeest wil Fresco een klein stukje van die begroeiing terug.
De zaden die nu worden uitgestrooid komen gewoon van de groothandel. Maar het is de bedoeling dat het Binnenveld na de zomer daadwerkelijk een duit in het zakje doet, legt Wamelink uit. Gemaaid gras van de resterende blauwgraslanden in het Binnenveld wordt dan in de tuin gestrooid. Datzelfde gebeurt met gras dat vrijkomt uit de tuin bij Lumen.