Onderzoek naar mogelijkheden voor groene kinderopvang

Maar weinig locaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd hebben speelgroen. Veiligheidseisen en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid staan avontuurlijke speelnatuur in de weg. Alterra adviseert het ministerie van LNV de wetgeving meer toe te snijden op uitdagend groen om te spelen. Zo kan de buitenschoolse opvang (bso) bijdragen aan het streven […]

Wilde mogelijkheden

Stel: je bent groenbeheerder en je krijgt te maken met ‘klimbomen in opleiding’. Menigeen zal dan naar zijn hoofd grijpen: ben ik nou gek, of … ? Toch zullen groenbeheerders dit soort onderwerpen in toenemende mate tegenkomen. Zoals het begeleiden van groeiende bomen tot klimbomen voor kinderen en andere beheermaatregelen voor speelnatuur. Steeds vaker zal […]

Unieke tuin met revalidatie mogelijkheden

Veel mensen denken bij een  ziekenhuis aan een steriele omgeving zonder groen. Maar dit beeld raakt achterhaald. De tuin bij het centrum voor Reuma en Revalidatie in Rotterdam is daar een voorbeeld van. Het is een tuin geworden die aantrekkelijk is voor mensen met reuma, waar hun wensen in verwerkt zijn, die toegankelijk is voor […]