Onderzoek naar mogelijkheden voor groene kinderopvang

Maar weinig locaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd hebben speelgroen. Veiligheidseisen en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid staan avontuurlijke speelnatuur in de weg.

Alterra adviseert het ministerie van LNV de wetgeving meer toe te snijden op uitdagend groen om te spelen. Zo kan de buitenschoolse opvang (bso) bijdragen aan het streven van de overheid om kinderen meer in de natuur te laten spelen en bewegen.

Volledige informatie:
Lees hier het rapport met praktijkvoorbeelden

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
Alterra Wageningen UR