Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste (moes)tuin of bal­kon van Rot­ter­dam?

Veel tui­nen ‘ver­ste­nen’. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Het water kan de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de stad. Er mogen dus meer groe­ne […]

Gro­te belang­stel­ling voor mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam

Meer dan 150 tuinei­ge­na­ren heb­ben zich inge­schre­ven voor een bezoek van de jury van de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam. De win­naar van de wed­strijd krijgt een mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tui­nen bokaal en een groen week­eind­je weg. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want […]

Prijs­vraag: ‘Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam?’

In plaats van gras, strui­ken en bomen kie­zen steeds meer bewo­ners voor  ste­nen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het mili­eu, want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Daar­naast kan het water de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad. Om […]