Berichten

Ho Chi Minh Stad, vroeger bekend als Saigon, is de grootste stad van Vietnam en, met zijn 8 miljoen inwoners, een van de grotere wereldsteden. De stad is ‘booming’, met alle positieve en negatieve neveneffecten van dien – welvaartsgroei, maar ook luchtvervuiling en het verdwijnen van groen, dat plaats maakt voor bouwwerken van allerlei soort.
Een spectaculaire correctie op dat beeld vonden we op de website van ‘Designboom’, het roemruchte in Milaan gevestigde webtijdschrift over ontwerpen in het algemeen en architectuur in het bijzonder. Naar een ontwerp van architectenbureau Vo Trong Nghia wordt in Ho Chi Min City een complex gerealiseerd van drie apartementengebouwen, met in totaal 720 woningen, geheel omhuld en bedekt door bamboe – bomen en planten. De drie gebouwen hebben een gemeenschappelijk dak, bovenop de 22 verdiepingen, in de vorm van een stadspark.
Bamboe is gekozen vanwege de hitteregulerende eigenschappen en de schaduw die de bloembakken met bamboeplanten de bewoners verschaffen. Bovendien dragen de groene gevels en het groene dakpark bij aan de vergroening van het stedelijk landschap in booming Ho Chi Minh Stad. Meer details en prachtige foto’s van het complex zijn te vinden op de website van de Milanese newsletter over architectuur en ontwerp Designboom.

‘Groene Infrastructuur’ is het thema van een internationaal congres dat op 25 en 26 februari a.s. wordt gehouden in Milaan (Italië). De bijeenkomst vindt plaats in de aanloop naar de Expo 2015 in Milaan, waarvoor het motto is gekozen ‘Feeding the Planet, Energy for Life’. Egbert Roozen, is een van de sprekers.
Nederland behoort tot de zes Europese landen waar het initiatief van de Groene Stad / the Green City actief is opgepakt. De andere vijf zijn Italië, Duitsland, Hongarije, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Europese Commissie in Brussel heeft zich voluit achter het Groene Stap concept geschaard, wat onder meer tot uitdrukking zal komen in toespraken  van  Pia Bucella, directeur Milieubeleid en Kurt Vandenberghe, directeur Klimaatbeleid bij de Commissie.
Europese Commissie
De Europese Commissie verwoordt haar standpunt over de noodzaak van vergroening van de Europese steden aldus: ‘Groene Infrastructuur is gebaseerd op het beginsel dat de noodzaak van bescherming en verbetering van de natuur en de natuurlijke processen, zowel als de vele voordelen die de natuur de menselijke samenleving biedt, kunnen worden geïntegreerd in ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Door groene infrastructuur verwezenlijken in stedelijke gebieden versterkt men het gemeenschapsgevoel en bestrijdt men uitsluiting en sociaal isolement. Deze benadering komt zowel individuele burgers ten goede als de samenleving als geheel, in haar fysieke, psychische en sociaaleconomische ontwikkeling.
Groene Infrastructuur komt zowel de mens als de natuur ten goede. Ze dient te worden ontworpen en beheerd als een multifunctionele hulpbron die een breed scala aan opbrengsten kan genereren in een en dezelfde ruimte. Groene Infrastructuur omvat natuur en semi-natuur, groene elementen en groene ruimten – van grote onontgonnen gebieden tot groene daken op gebouwen, in landelijke en stedelijke gebieden, te land in meren en rivieren, in kustgebieden en op zee. Door versterking van de Groene Infrastructuur kunnen waardevolle landschappelijke elementen worden onderhouden of gecreëerd, wat bijdraagt aan gezonde ecosystemen  en biodiversiteit. De Resource Efficiency Roadmap, de weergave van het element ‘duurzaamheid’ in de door de Europese Commissie gepresenteerde strategie EU 2020, noemt investeringen in Green Infrastructure een belangrijke stap in de richting van een betere bescherming van natuurlijk erfgoed, in de richting van slimme, duurzame en inclusieve groei, als prioritaire doelstelling van de EU.
Strategie
Doel van de bijeenkomst in Milaan is het verder ontwikkelen van een strategie voor groenere steden in Europa. Een van de voorbeeldprogramma’s is het Klimaat Energie Plan van Parijs, dat ernaar streeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 75% vóór 2050.

Milaan krijgt het hoogste bos ter wereld. In de wijk Isola, niet ver van het centrum, wordt het Bosco Verticale gebouwd. Ergens in 2013 wordt ‘het verticale bos’ voltooid.

Het zal bestaan uit twee woontorens, van 110 en 76 meter hoog, naar een ontwerp van het Milanese bureau van Stefano Boeri. Over de hele lengte krijgen de gevels van de torens betonnen bakken waarin struiken en loofbomen worden geplant. De grootste daarvan moeten negen meter lang worden.

Lees het volledige bericht ‘Een bos op je balkon. Milanees bosco verticale is summum van groene architectuur’ »

Bron:
Standaard

Milaan heeft er binnenkort een wel heel bijzonder landmark bij. In de Italiaanse modestad verrijzen binnenkort twee ‘groene’ torens, die door de architect werden gedoopt tot een verticaal bos.

Het Bosco Verticale, een ontwerp van Stefano Boeri, heeft als doel om van de betonnen jungle Milaan, dat momenteel een van de meest vervuilde steden ter wereld is, weer een groene jungle te maken. Omhuld met planten helpen de hoge torens om het evenwicht van het microklimaat te herstellen en stofdeeltjes te filteren.

Luchtvervuiling
Elk appartement in de woontorens krijgt een balkon beplant met bomen die reageren op het weer. In de zomer zorgen ze voor schaduw en filteren de luchtvervuilving, in de winter laten de kale bomen zonlicht door. De planten zorgen er ook voor dat het gebruikte water gefilterd wordt. Zonnepanelen zorgen ervoor dat het gebouw zelf in zijn energie kan voorzien.

Meer plannen voor groene stad
Boeri, geboren en getogen in Milaan, heeft naast deze woontorens nog meer plannen om van het steeds groeiende Milaan terug een groene en leefbare stad te maken. In BioMilano stelt hij onder meer voor om rond de stad een groene gordel aan te leggen waar terug dieren kunnen leven.

Bron:
Duurzaamgebouwd.nl

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond het tweede Europese Groene Stad congres plaats in Milaan, met als thema ‘Green city toward cities of the future’. 

Op vrijdag gaven sprekers uit New York, Berlijn, Milaan, Parijs, Amsterdam en London lezingen over het belang en de meerwaarde van het groen in de stedelijke omgeving. De hoofdpunten van de presentaties waren dat het ‘echte’ groen het middel is om de leefbaarheid te verbeteren, het een oplossing is bij klimaatverandering en dat het een economische meerwaarde heeft voor de stad.

 

 

 


Groene ader door New York
Robert Hammond, medeoprichter en directeur van ‘Friends of the High Line’ uit New York vertelde hoe de spoorlijn die door Manhattan loopt na jaren van verpaupering een nieuwe bestemming heeft gekregen als groene ader door de stad. “De aanleg heeft 150 miljoen Amerikaanse dollars gekost, maar de opbrengst voor de stad is vijf keer zo hoog, namelijk 750 Amerikaanse dollars”, aldus Hammond.

Oud vliegveld wordt ingericht als park
Tempelhof Airport, dat vorig jaar in het centrum van Berlijn is opgeheven, wordt in 2017 tijdens de Duitse Floriade, IGA, ingericht als multifunctioneel park. “De enorme grasoppervlakte doet nu dienst als recreatiegebied. Berlijn hecht er zeer veel waarde aan vergroening van het terrein. Zeker toen vorig jaar uit de hittescans die boven de stad zijn uitgevoerd, bleek dat de temperatuur daar toen al enkele graden lager was dan in de stad”, benadrukte Reiner Nagel, afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling van Berlijn.

Burgeracties om stad te vergroenen
Sharon Johnson van de lobbyorganisatie Trees for Cities heeft als doel om de stad Londen te vergroenen om daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Door middel van sms acties en hardloopwedstrijden haalt de organisatie geld op om bomen te planten. In totaal zijn er 4 miljoen Londense ponden opgehaald waarmee 10.000 straatbomen bekostigd kunnen worden.

Groen bevordert internationaal vestigingsklimaat
De gemeente Amsterdam werd vertegenwoordigd door Piet Eilander, directeur Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water. Volgens Eilander is het groen belangrijk voor de leefbaarheid en voor het toerisme van de Nederlandse hoofdstad. Ook gaf hij aan dat Amsterdam veel waarde hecht aan groen in de stad en groen op daken om onder meer het rioolstelsel te ontlasten na hevige regenbuien. Om de leefbaarheid te vergroten en het riool te ontzien, legt de stad onder meer pocketparken aan. De afgelopen jaren heeft de stad twintig parken aangelegd. Amsterdam legt per jaar vijf parken aan ter waarde van €875.000. Ook benadrukte Eilander de waarde van grote parken voor de stad ter ontspanning en recreatie. Daarnaast hebben de parken een economische waarde, omdat het onroerend goed in de nabijheid van het park aanzienlijk hoger is dan elders. Ook gaf Eilander aan dat een groene stad het internationale vestigingsklimaat bevordert. Het parkgebruik is de laatste tien jaar sterk gestegen, blijkt uit eigen onderzoek door de gemeente.

The Green City Europa
Op zaterdag trad Hongarije toe tot The Green City Europe tijdens een interne conferentie met Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Nederland. Deze landen hebben vorig jaar De Groene Stad Europa opgericht in het Franse Straatsburg, met als doel om De Groene Stad concept op de politieke agenda te krijgen. Tijdens de conferentie werden onder meer de vorderingen uitgewisseld en nieuwe ideeën besproken.  Volgend jaar vindt er een vergelijkbare conferentie plaats in het Zwitserse Zürich. Zwitserland zal dan toetreden tot The Green City Europe.

 

Plant Pubicity Holland

De Groene Stad Nederland, activiteit van Plant Publicity Holland (PPH), was medeorganisator en initiatiefnemer van het congres. Directeur Jan Habets van PPH maakte deel uit van het Forum. PPH heeft in 2002 tijdens de Floriade in Haarlemmermeer De Groene Stad concept opgericht.

Lees ookWereldsteden delen kennis over Groene Stad gedachte »